Samenwerking binnen UBR bij aanbesteding van Overheidsnetwerken

UBR|I-Interim Rijk heeft Haagse Inkoop Samenwerking (UBR|HIS) geholpen in het project Overheidsnetwerken 2013 (ON2013). Het unieke in dit project is, dat bijna de hele Rijksoverheid heeft deelgenomen aan aanbesteding van nieuwe raamcontracten voor de levering van dataverbindingen en internettoegang voor het Rijk. Een interessant project, ook vanwege de lastige context.

Arne Otte, sinds 2 jaar programmamanager bij UBR|I-Interim Rijk, werd voor dit project bij UBR|HIS gevraaqd. De looptijd van de oude raamcontracten liep af, dus was het tijd voor nieuwe. Tevens een goed moment om nog eens nauwkeurig te kijken wat er in het vervolg precies geleverd moet worden. Daar ging Arne mee helpen.

Project Overheidsnetwerken 2013

Van links naar rechts: Arne Otte, projectleider ON2013, Dion Kotteman, CIO Rijk, tevens voorzitter stuurgroep Basisinfrasructuur, Joris van Oers, CEO BT, Louis Rustenhoven, directeur KPN Marketing & Sales, Jeff Dodds, CEO Tele2.

Rijksdatanetwerk

Maar wat wordt er dan zoal geleverd? 'Je zou het kunnen vergelijken met de wegeninfrastructuur. Zoals er een rijkswegennetwerk is, zo is er ook een rijksdatanetwerk. Wat beschikbaar moest blijven zijn bijvoorbeeld ethernetverbindingen in allerlei bandbreedtes, aansluitingen op kant-en-klare netwerken, of internetverbindingen.'

Niets van merken

Wat merken wij van die overheidsnetwerken? Arne: 'Het mooiste is als je er niets van merkt. Dan loopt alles goed. Wat je merkt als het niet werkt? Dan kun je bijvoorbeeld niet digitaal je belasting aangeven, dan kun je niet werken hier op kantoor of thuis met een G-on-verbinding, of dan kun je dit interview niet op Rijksportaal lezen. Alles wat het Rijk op digitaal gebied doet, kan verstoord worden als het netwerk niet functioneert.'

Overweldigend

Arne: 'We hebben rijksbreed gecommuniceerd dat we nieuwe raamcontracten wilden gaan afsluiten, met de vraag wie daaraan mee wilde doen. Het aantal aanmeldingen was overweldigend. Hoe meer je samen doet, hoe meer je zaken kunt delen, en hoe lager de tarieven worden. Om gezamenlijke voorzieningen te kunnen bouwen, is het nodig dat je veel meer gaat uniformeren en standaardiseren, en dat hebben we ook gedaan.'

Hoge kwaliteit

'We hebben goed nagedacht wat er wel en niet in moest komen. Zaken die goed waren in de oude contracten hebben we behouden, wat niet goed was, hebben we aangepast. We hebben nu bijvoorbeeld veel snellere verbindingen toegevoegd en een beveiliging tegen DDOS-aanvallen. We hebben ingezet op hoge kwaliteit van dienstverlening, maar ook de prijs-kwaliteit-verhouding flink kunnen verbeteren.'

Succesvol

'De aanbesteding is een succesvol project,' vindt Arne. 'Er zijn heel veel deelnemers, wat gemeenschappelijke voorzieningen mogelijk maakt, en dat is nodig. Als je de onderliggende infrastructuur niet kunt delen, kun je alle ambities om effectief te werken aan de digitale overheid maar beter op een laag pitje zetten. Daarnaast zijn aantrekkelijke tarieven bereikt en dat is zinvol, want er gaat heel veel geld om in netwerken. Het project legt een mooie basis voor de netwerk-infrastructuur van de Rijksoverheid. 1 januari is het project klaar. Ik ben nu nog met nazorg bezig, onder andere een evaluatierapport en de ondersteuning van Rijkswaterstaat, die de categoriemanager dataverbindingen en de beheerder van de raamovereenkomsten is.'

Dialoog

'Ik vond het project boeiend, met name vanwege een nogal lastige context. De telecommarkt is een miljardenmarkt met een complexe regelgevingscyclus die gezien de belangen voor de betrokken partijen vrijwel altijd via de rechter verloopt. Dat geldt ook voor de tijdens de aanbesteding geldende en nieuwe regelgeving. In de meest recente aanbesteding voorafgaand aan ON2013 hebben zich in de markt daarnaast ernstige overtredingen van de regelgeving voorgedaan die onder meer hebben geleid tot meerjarige vertraging van het aanbestedingsproces, miljoenenboetes door ACM, en de verwachting van de toezichthouder dat de kans op herhaling in deze markt groot was. Als projectleider weet je dan dat het geen eenvoudig project gaat worden en dat de kans op complicaties groter is dan normaal. Wanneer vervolgens bijna de hele Rijksoverheid op het project aanhaakt voelt dat als een enorme verantwoordelijkheid die tegelijkertijd als grote steun heeft gewerkt. Die context maakte het voor mij spannend maar ook de moeite waard.'

'Wat ik nodig heb gehad om het project te laten slagen? Een deskundig projectteam, kennis van de nieuwe aanbestedingswet en marktregulering, begrip voor de positie van alle partijen, en goed en slim met elkaar in dialoog blijven.'

Zie ook