Nieuwe dienstverlening UBR|EC O&P: Spiegelen

UBR|EC O&P is op veel terreinen actief. Dat is een gunstige uitgangspositie om een opdrachtgever als extra dienstverlening vanuit de verschillende disciplines een spiegel voor te houden. Zo kan de EC O&P-brede dienstverlening worden geëvalueerd. Vorig jaar heeft UBR|EC O&P dit instrument bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ingezet. Vanaf nu biedt zij deze dienst ook aan bij andere ministeries.

Sheila Karwal

Breder perspectief

Sheila Karwal is plv. directeur van de Hoofddirectie P&O van het ministerie van  Buitenlandse Zaken. Ze is verantwoordelijk voor een aantal clusters: Vitaliteit & Gezondheid, Leren & Ontwikkelen en Beleidsadvies & Organisatieontwikkeling. 'Vanuit mijn functie heb ik veel te maken met de dienstverlening vanuit UBR|EC O&P. Samen met de medewerkers vanuit de betrokken BZ-clusters heb ik dan ook geregeld overleg met de dienstverleners vanuit UBR|EC O&P. En af en toe hebben we een overkoepelend gesprek, waarin alle disciplines aanwezig zijn. Nuttig om dan vanuit een breder perspectief naar de dienstverlening te kijken.'

Spiegel

Mirjam Westgeest, manager Arbeidsjuridisch en Organisatieadvies, ging een dergelijk 'strategisch accountmanagementgesprek' met Sheila voeren. 'Ter voorbereiding hiervan heb ik de EC O&P-adviseurs die bij BZ werkzaam zijn uitgenodigd om met elkaar te bespreken wat ons opvalt binnen BZ, gezien vanuit de verschillende diensten en producten die we leveren,' zegt Mirjam. 'Vervolgens hebben we geprobeerd om een paar rode draden te ontdekken in de wijze waarop we als UBR|EC O&P met BZ samenwerken. Doel van dit bredere "plaatje" was om BZ een spiegel voor te houden, en om daarvandaan een aantal tips mee te geven voor de ontwikkeling van het ministerie.'

Integraal

Sheila Karwal: 'Van onze kant heb ik onze BZ-contactpersonen bij het gesprek gevraagd. Het plaatje hoe er van buiten naar binnen werd gekeken, was voor ons allemaal interessant. Onze organisatie is heel erg in beweging en deze spiegel helpt ons bij de verschillende verandertrajecten. Zaken zijn in de dagelijkse praktijk zo vanzelfsprekend, dat je ze niet meer ziet, ook als dat positieve zaken zijn. Goed om dit alles via de ogen van buiten te zien.' Ook voor UBR|EC O&P was het gesprek heel nuttig. Net zo goed als UBR|EC O&P een integraal beeld teruggaf aan BZ, realiseerden de contactpersonen van BZ dat ook zij op een integrale manier naar de dienstverlening van UBR|EC O&P konden kijken. Daaruit kwam als rode draad naar voren dat UBR|EC O&P concrete vragen goed beantwoordt. Het verbinden van vragen met bredere vraagstukken en (politieke) ontwikkelingen kan beter.

Aansluiting bij andere ministeries

In grote lijnen kreeg BZ van UBR|EC O&P het advies om bijvoorbeeld bij mobiliteitsvraagstukken en organisatieveranderingen meer aansluiting te zoeken bij de andere ministeries en bij de rijksbrede bedrijfsvoeringsinfrastructuur, om zodoende meer van elkaar te leren en gebruik te maken van de beschikbare diensten. Ook kreeg BZ een compliment over haar opdrachtgeverschap. De heldere manier waarop afspraken worden gemaakt over de dienstverlening wordt als zeer prettig ervaren.

Dienstverlening UBR|EC O&P aan BZ

Een greep uit de dienstverlening van UBR|EC O&P aan BZ in de periode van 2012 tot september 2014. Vanuit Arbeidsjuridisch: arbeidsjuridische ondersteuning en kennisoverdracht over conflictbemiddeling; vanuit Workflow: onder andere mobiliteitstrajecten; vanuit Bedrijfszorg: bedrijfsmaatschappelijk werk; en vanuit Organisatieadvies: onder andere formatieadvies en de inrichting van bedrijfsvoering en regie.