UBR|RBO waakt over Oosterscheldekering

Sinds november vorig jaar zijn 2 operationeel managers van UBR|RBO werkzaam bij de Oosterscheldekering. Eerst werkten zij met een team particuliere beveiligers, maar vanaf 1 maart stromen de eerste rijksbeveiligers in. Volgens planning moet UBR|RBO de beveiliging per 1 mei geheel hebben overgenomen.

Oosterscheldekering

Het complete UBR|RBO team bestaat straks uit ongeveer 16 medewerkers, aangestuurd door 2 operationeel managers. Het beheer van de Oosterscheldekering is in handen van Rijkswaterstaat, een organisatieonderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze waterkering is een bijzondere locatie waar specifieke eisen aan de rijksbeveiligers worden gesteld. Bijzonder is dat het team vanaf de Oosterscheldekering ook nog 12 bruggen en sluiscomplexen in Zeeland controleert.

Werkzaamheden

UBR|RBO voert verschillende werkzaamheden uit, waaronder de bewaking van het Ir. Topshuis. De UBR|RBO medewerkers verrichten meldkamerwerk en verzorgen de toegangscontrole. Op het object voeren zij ook buitencontroles uit met de auto. Een controleronde over de kering omvat zo'n 50 kilometer.

Bijzondere eisen

De bijzondere locatie stelt bijzondere eisen aan de medewerkers die daar werken. Het team krijgt bijvoorbeeld andere weerbestendige, veilige bedrijfskleding. De locatie stelt ook specifieke eisen aan de instroom van nieuwe medewerkers en hun opleiding. Tijdens het stormseizoen van 1 oktober tot 1 april mag er geen personeelwissel plaatsvinden, omdat het object van levensbelang is gedurende deze periode. De opleidingseisen zijn anders dan op andere locaties. De UBR|RBO medewerkers op deze locatie moeten naast hun reguliere opleidingen ook de opleiding International Standard Port Security (ISPS) behalen.

Evenementen

De Oosterscheldekering is voor Nederland een prestige project met wereldwijde bekendheid. Daardoor vinden hier regelmatig evenementen plaats, zoals bezoeken van internationale hoogwaardigheidsbekleders. Een groot evenement dit jaar is de finish van een Tour de France etappe op zondag 5 juli. Tijdens dit evenement worden op en rond de Oosterscheldekering 100.000 bezoekers verwacht. De voorbereidingen voor de beveiliging van dit evenement zijn inmiddels al in volle gang.

Hoort bij