Interim-management, Coaching en Gateway: 'Werk intelligent organiseren'

Op 1 januari 2015 kreeg Bureau Management Rijk (UBR|BMR), onderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), een nieuwe naam: Interim-management, Coaching en Gateway (UBR|ICG). 'We noemen het gewoon wat het is,' vindt Siep Eilander, manager van UBR|ICG.

Siep Eilander

UBR|ICG bestaat uit 3 werkgebieden: Interim-management, InterCoach en Bureau Gateway. Voor de laatste 2 eenheden zal er niet zo veel veranderen. InterCoach blijft onverminderd voor de Overheid medewerkers opleiden om collega's te coachen en een overheidsbrede pool aanbieden met deze coaches. Bureau Gateway blijft haar gewaardeerde reviews uitvoeren, waarin belangrijke projecten op beslismomenten binnen een week door peers worden doorgelicht. Maar voor het werkgebied Interim-management gaat wel het een en ander veranderen.

De 3 eenheden van UBR|ICG

Siep Eilander is vanaf 1 juni 2014 manager van UBR|BMR, nu dus UBR|ICG. Hij vertelt wat de belangrijkste veranderingen zijn. 'Ten eerste hebben we per 1 januari een nieuwe onderdeel aan Interim-management toegevoegd: F-Interim, zodat wij ook interim-managers op financieel gebied kunnen leveren. Ten tweede hebben we de andere medewerkers van Interim-management in 4 teams verdeeld: 2 teams voor algemeen interim-, project- en programmamanagement, 1 team met medewerkers vanuit de ministeries die hier gedetacheerd zijn en die de expertise hebben om interim- en projectmanagementtaken uit te voeren, en 1 team met expertise op het gebied van huisvestingsvraagstukken. Ieder team wordt aangestuurd door een businessmanager.'

Synergie

'En hiermee is de fase van kwartier maken voor UBR|ICG afgerond, een fase waarin we hebben gestreefd naar een zo groot mogelijke synergie binnen en tussen de eenheden. En die synergie is weer goed te gebruiken in onze dienstverlening. Kijk eens op hoeveel gebieden we alleen al vanuit UBR|ICG expertise kunnen aanbieden aan opdrachtgevers,' zegt Siep. 'Al die kennis willen we met elkaar verbinden en er een meerwaarde aan geven. Dat willen we met UBR|ICG doen, maar we willen dat ook breder trekken naar heel UBR. We willen toe naar een situatie waarin we vanuit UBR opdrachtgevers zodanig kunnen ondersteunen, dat ze zich volledig kunnen richten op hun kerntaken. En als we iets niet zelf kunnen, zorgen we dat anderen het doen. Met die positionering van UBR als integrale dienstverlener zijn we bij UBR|ICG ook bezig. Maar daarover binnenkort meer.'

Knooppunt

'Daarnaast hebben we nog een andere opdracht,' zegt Siep. 'De SG van BZK heeft UBR|ICG gevraagd te kijken of er een uitmuntende samenwerking te bereiken is met andere flex-pools bij het Rijk, zoals ABD-interim of diverse pools bij de ministeries. Die samenwerking is er nu ook wel, maar het kan beter en sneller met een daarop afgestemd stuk infrastructuur. Dit sluit aan bij idee├źn die ook bij Expertisecentrum Organisatie & Personeel (eveneens onderdeel van UBR) leven en die UBR tot het knooppunt voor tijdelijk werk kunnen maken.'

Communities

Weer even terug naar UBR|ICG. Siep: 'De 3 onderdelen van ICG vind ik uitstekend bij elkaar passen. Bij alle 3 de werkgebieden verricht een groot aantal, intern uitstekend opgeleide overheidsmanagers taken voor overheidsopdrachtgevers. Dat geldt zowel voor de 200 coaches van InterCoach en de 450 Gateway-reviewers als voor de interim professionals bij het Rijk. Ik zie het als een soort communities.'

Intelligent organiseren

Siep: 'We komen van een wereld met veel functies en weinig werk en we komen nu in een wereld van weinig functies en veel werk. Dat moet je dus intelligent organiseren. En daarom gaan we nu hard aan het werk in de nieuwe situatie om onze opdrachtgevers daarvan te laten profiteren.'