Gezamenlijk Jaarplan SSO’s en Jaarplan UBR 2015

Zojuist is het Gezamenlijk Jaarplan SSO’s 2015 verschenen. Een overzichtelijke infographic met bondige informatie over de kernthema’s. Via het Gezamenlijk Jaarplan kun je linken naar het jaarplan van UBR en dat van de andere SSO’s.

Centrale gezamenlijke thema’s voor 2015 van de SSO’s van DGOBR die in dit Jaarplan zijn opgenomen, zijn kwaliteitsbeheersing, kostensturing en service in nabijheid. Het Gezamenlijk Jaarplan SSO’s 2015 vermeldt ook de acties die SSO’s samen oppakken in 2015. Deze zijn:

  1. Sturing op basis van generiek kwaliteitsstelsel, onderliggende KPI’s en dezelfde uitgangspunten voor bekostiging;
  2. Samenwerken op gebied van ondersteuning bij pandgebonden dienstverlening;
  3. Uitwerken gezamenlijke ‘klantreis’: van winkel naar warenhuis;
  4. Samenwerken op klanttevredenheidsonderzoeken;
  5. Starten verkenningen gericht op verdere samenwerking.

Terugblik

In het Jaarplan van UBR presenteren we onze agenda voor 2015. Deze bouwt voort op wat we in 2014 hebben gerealiseerd. Belangrijke thema’s waren de positionering van UBR als 1 concern, een nieuwe hoofdstructuur en het verder op orde krijgen van onze financiën. Uiteraard zijn we niet alleen met onszelf bezig geweest, ook op het gebied van onze dienstverlening is in 2014 veel gerealiseerd. In het voorwoord blikt directeur Irene van Munster en Ninke Lansink Rotgerink hierop terug.

Blik vooruit

In 2015 gaan we nog meer aan de slag als integrale dienstverlener. Op die manier dragen we bij aan de ontwikkeling en innovatie van de overheid. Samen met de andere SSO’s en in wisselwerking met DGOBR-beleid. We spelen in op politiek-bestuurlijke ontwikkelingen als Elias en het lage-loonschalenbeleid. We richten het bestuurlijk overleg en afnemersberaad in en operationaliseren het kwaliteitsmodel SGO5.

Slagen maken

“In 2015 werken we met elkaar verder aan kwaliteit. We leggen meer focus op ‘event based’ tevredenheidsmeting vanuit klantbeleving. In gezamenlijke dienstverlening gaan we slagen maken.” Aldus de directeur UBR. Dit en nog veel meer is te lezen in het Gezamenlijk Jaarplan SSO’s en in het Jaarplan van UBR.

Meer informatie

Bekijk direct het Gezamenlijk Jaarplan SSO’s 2015.