Schrijf je in voor de cursus: ‘Begeleiden van collega's met een arbeidsbeperking’

Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms begeleiding nodig om hun draai in de organisatie te vinden. UBR|EC O&P biedt een cursus aan waarin je leert hoe je die begeleiding aanpakt.

De ministeries moeten de komende 10 jaar jaarlijks een afgesproken aantal medewerkers met een arbeidsbeperking in een baan plaatsen. Dit is afgesproken in het Sociaal Akkoord 2013.

Leidinggevende en begeleiders

Om te zorgen dat medewerkers uit deze doelgroep hun draai vinden in de organisatie, is soms begeleiding nodig. Er zijn twee cursussen waarin je leert hoe je dat aanpakt: een cursus voor begeleiders en een voor leidinggevenden. Je kunt je nog opgeven voor de cursus op 31 maart en op 9 april.

Meer informatie

Onder ‘Zie ook’ vind je meer informatie over de cursus.

Hoort bij