Mobiliteitsbank: 147 tijdelijke opdrachten in 2014 is eerste mijlpaal

In een klein jaar hebben in totaal 147 tijdelijke opdrachten op de Mobiliteitsbank gestaan. De meeste opdrachten kwamen van de ministeries van OCW, V&J en BZK.

Mobiliteitsbank: interne vacaturebank van het Rijk

De mobiliteitsbank is de interne vacaturebank van de Rijksoverheid. Alle rijksmedewerkers kunnen hier de intern, interdepartementaal, extern en voor herplaatsingskandidaten opengestelde vacatures inzien en erop solliciteren. Het platform Carriere Sites Overheid (CSO-platform), onderdeel van UBR| EC O&P, beheert de Mobiliteitsbank.

Tijdelijk opdrachten op de Mobiliteitsbank

Sinds een jaar kunnen er ook tijdelijke klussen worden aangeboden via de Mobiliteitsbank. 'Het rijksbreed aanbieden van tijdelijk werk op de Mobiliteitsbank is betrekkelijk nieuw, dus we zijn niet ontevreden met de resultaten van dit eerste jaar', aldus Ton Marijnissen. Ton is voorzitter van het rijksbrede netwerk 'Tijdelijk Werk'. Dit netwerk komt elke zes weken bij elkaar om vraag en aanbod van tijdelijk werk verder te promoten.

Een kijkje op een andere werkvloer

Tijdelijk werk is een leuke manier om eens een kijkje te nemen op een andere werkvloer, terwijl er geen rechtspositionele consequenties aan kleven. En wie weet is zo'n tijdelijke opdracht een opmaat voor een volgende stap in iemands carrière.

Ambitie: meer tijdelijke opdrachten op de Mobiliteitsbank

'Nog niet alle tijdelijke opdrachten worden vervuld', zegt Marijnissen. Bij een eerste steekproef in 2014 zagen we dat veertig procent van de opdrachten ook daadwerkelijk werd ingevuld. Dat cijfer mag nog wel omhoog. Dat heeft vooral te maken met de onbekendheid van tijdelijk werk op de Mobiliteitsbank. In de komende periode gaan we dan ook een campagne starten om het meer onder de aandacht te brengen. We willen meer opdrachten, maar ook de realisatie moet verder omhoog.'

Op zoek naar een tijdelijke klus, of extra handen nodig?

Heb jij een medewerker die tijdelijk elders ervaring op wil doen, of ben je juist op zoek naar extra handen voor een klus? Kijk op de Mobiliteitsbank - tijdelijk werk.