Interne mobiliteit: een kwestie van gewoon doen

Albert van Ruitenburg is het schoolvoorbeeld van ‘de mobiele rijksambtenaar’ en vertelt vol enthousiasme over wat mobiliteit voor je loopbaan kan betekenen.

De Rijksoverheid wil haar medewerkers duurzaam inzetbaar maken. Interne mobiliteit speelt daarbij een belangrijke rol. Om deze interne mobiliteit onder de aandacht te brengen, plaatst het Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk| Expertisecentrum Organisatie en Personeel (UBR|ECO&P) ervaringsverhalen van medewerkers en managers op de Mobiliteitsbank. Op dit Rijksbrede intranet komen vraag en aanbod van interne vacatures bij elkaar en kun je informatie vinden over interne mobiliteit. De mobiliteitsbank wordt beheerd door het UBR|EC O&P.

Netwerken loont. Dat blijkt als je het verhaal hoort van Albert van Ruitenburg, senior accountmanager bij de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) en Peter Franx, beleidscoördinator bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In de zomer van 2014 zocht Peter een collega die afspraken met werkgevers kon maken om de jeugdwerkloosheid te lijf te gaan. Hij belde Albert om te vragen of hij nog iemand kende. Albert: ‘Aan het eind van het gesprek zei ik dat Peter niet verder hoefde te zoeken, dat ik het graag zelf wilde doen’.

Investeren in je netwerk verdient zichzelf altijd terug

Albert en Peter laten zien dat interne mobiliteit niet ingewikkeld hoeft ze zijn. Dat het een kwestie is van logisch nadenken, duidelijk je wensen naar elkaar uitspreken en vooral gewoon doen. Peter: ‘Ik boor mijn eigen netwerk aan, maar gebruik ook andere middelen. Zo kun je op de mobiliteitsbank tijdelijke klussen aanbieden. Wij hebben er onlangs nog 1 geplaatst. Dat werkt snel en simpel en het stimuleert interne mobiliteit. Echt een aanrader dus voor manager en medewerker’. Ik weet dat er ook banenruildagen worden georganiseerd. Dat vind ik ook een mooi initiatief’.

Meer dan een visitiekaartje uitwisselen

Peter: ‘Albert en ik kennen elkaar al 15 jaar. We zagen elkaar gemiddeld zo’n 1 keer per jaar. Dan dronken we een kop koffie en vertelden aan elkaar waar we mee bezig waren.’ Volgens Albert is dat heel erg belangrijk als het gaat om netwerken. Albert: ‘netwerken is veel meer dan een visitekaartje uitwisselen of linken op LinkedIn. Ik denk dat dat ook de reden is geweest dat Peter mij belde toen hij iemand zocht voor deze klus’.

Win-win voor manager en medewerker

Door een goed contact tussen Albert en zijn manager bij UBR|EC O&P was de zaak snel beklonken en kon Albert aan de slag. Peter en Albert geven beiden aan dat communicatie met je manager hierin ook belangrijk is. Alles gaat in goed overleg en afstemming is vereist. Peter vindt dat managers hierin nog wel wat kunnen leren. Peter: ‘zeker in het geval van een tijdelijke klus moet je het zien als een win-winsituatie. Je medewerker leert nieuwe dingen, doet nieuwe ervaringen op. Je krijgt dus een medewerker terug met meer bagage in zijn rugzak. Dat is naar mijn mening altijd een meerwaarde’.

Jeugdwerkeloosheid te lijf

Peter Franx werkt voor de directie Integratie en Samenleving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanuit zijn directie startte hij in de zomer van 2014 met ‘Sterkteam’. Een project om de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren te vergroten. Hiervoor werkt de Rijksoverheid samen met bedrijven. In 2 maanden tijd moesten in ieder geval 25 werkgevers geworven worden. Peter zocht iemand voor de duur van het project die weet hoe het binnen de Rijksoverheid werkt, snel en doortastend handelt en een goede blik naar buiten heeft.

Selfie bij Coca Cola

’Peter en ik opereren echt als duo’. Vertelt Albert. ‘Ik was inhoudelijk nog niet thuis in het onderwerp en Peter wel. Ik kende aan de andere kant het klappen van de zweep in het gesprekken voeren met commerciële partijen en het koppelen van bedrijfsleven aan Rijksoverheid. Ik maakte tijdens ieder bedrijfsbezoek een selfie. Collega’s dachten dat ik daar een speciaal doel mee had, maar dat was helemaal niet zo. Naast een serieuze samenwerking, vind ik pret hebben ook enorm belangrijk! Daar stonden we dan, met onze selfie bij Coca Cola voor de deur.'

Werken op projectbasis

Toen Albert bij SZW begon was hij in vaste dienst bij het Expertisecentrum Organisatie en Personeel, onderdeel van UBR. Door een reorganisatie is hij nu Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat en moet hij op zoek naar een vaste baan. ‘Ik wil eigenlijk helemaal geen vaste baan!’ Zegt Albert. ‘Ik wil veel liever rijksbreed worden ingezet op projecten. Het past ook beter bij deze tijd waarin we te maken hebben met bezuinigingen, taakstellingen en reorganisaties. Ik denk daarbij dat het efficiënter is voor zowel de medewerker als de manager.’

Doe het gewoon

Peter en Albert zijn beiden van mening dat succesvolle interne mobiliteit een kwestie is van ‘gewoon doen’. Albert: ‘Ik ben op een gegeven moment trainingen en zomercursussen gaan geven. Mijn netwerk breidde zich daardoor verder uit en ik heb weer zoveel nieuwe leuke mensen en organisaties leren kennen.’ Peter vult aan: ‘Je weet van tevoren niet precies of iets wel of niet gaat werken, maar gaandeweg kom je daar wel achter. En ook als het geen succes blijkt, ben je wel een ervaring rijker van beide kanten en dat is altijd winst.’