PMK-model van UBR|IIR als eerste toegepast bij Defensie

UBR|I-Interim Rijk heeft een projectmanagement-kwaliteitsmodel (PMK) ontwikkeld. Dat is een methode om de kwaliteit van projectmanagement op vele punten te beoordelen. Onlangs werd een onderdeel van het PMK voor het eerst officieel toegepast bij het ministerie van Defensie.

UBR|IIR biedt het PMK-model als dienst aan de ministeries aan. Er zijn 9 aspecten waarop een projectmanager met het PMK-model een project kan beoordelen, bijvoorbeeld de aspecten projectorganisatie, risicomanagement, communicatie of teamwork. Op 31 maart jl. werd het PMK-model voor de eerste keer toegepast met de PMK-workshop Teamwork, die Indra Henneman en Steven van Leeuwen van UBR|IIR begeleidden bij het ministerie van Defensie.

Tools

Voor het gebruik van de PMK-methode heeft UBR| IIR een App ontwikkeld. De App werkt op zowel smartphone als tablet en visualiseert in één oogopslag het resultaat any time and any place.

Er zijn 3 vormen van dienstverlening in het PMK-model met behulp van de App:

  • De PMK zelfscan c.q. healthcheck, die managers zelf met deze App kunnen uitvoeren. Op basis van de uitkomsten kan eventueel de hulp van UBR|IIR worden ingeroepen.
  • De PMK-workshop, waarin een in het PMK-model opgeleide projectmanager van UBR|IIR uitgebreid kennis kan delen over de kwaliteit van het projectmanagement.
  • De PMK-kwaliteitsanalyse, waarin een in het PMK-model opgeleide projectmanager van UBR|IIR met ongeveer 40 vragen kijkt naar de kwaliteit van het projectmanagement.

Workshop bij Defensie

Na een interactieve discussie over teamwork gingen de deelnemers van Defensie aan de slag met de PMK-App. Hiermee lanceerde UBR|IIR het PMK-model officieel bij deze opdrachtgever. De reacties na de workshop waren lovend. De opdrachtgever aan het woord:

“Defensie JIVC zoekt naar wegen om het vakmanschap van al haar medewerkers continu te verbeteren en te professionaliseren. Voor het vakgebied van programma- en projectmanagement wordt nadrukkelijk gekeken naar inzet van PMK. Het PMK-model biedt de kapstok waarbij met elkaar in gesprek kan worden gegaan over de verschillende aspecten die het succes of falen bepalen van projectmanagement. Niet het oordelen staat hierbij centraal, maar het verbeteren van de medewerker. Naast het professionaliseren van de programma- en projectmanagers, ziet Defensie JIVC ook andere mogelijkheden om PMK in te zetten bij het verbeteren van projectmanagement in het algemeen”.