UBR|RBO en DV&O beveiligen Global Conference Cyber Space (GCCS)

Op 16 en 17 april werd in het World Forum te Den Haag de 4de Global Conference Cyber Space (GCCS) gehouden. De organisatie van dit evenement lag in handen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voorafgaand aan de GCCS vond de ONE Conference plaats. Het doel van de ONE was een multistakeholder platform creëren dat bedrijfsleven, overheid en academische belangen bij elkaar brengt, om op die manier de digitale weerbaarheid op zowel nationaal als internationaal niveau te verbeteren.

World Forum en de Ridderzaal

De activiteiten vonden plaats in en rondom het World Forum en de Ridderzaal. Dit waren dan ook beveiligde gebieden tijdens deze dagen. UBR|RBO en de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, hebben zich gezamenlijk ingezet voor de beveiliging van deze gebieden.

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor dit evenement zijn gestart in oktober 2014. Eén van de voorwaarden van het ministerie van Buitenlandse Zaken was dat de beveiliging een gastvrije uitstraling zou krijgen. De medewerkers van UBR|RBO hebben hiervoor een speciale training gevolgd; ‘Gastheerschap met een wakend oog’. De Politie Academie en de Directie Kabinet en Protocol van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben gezamenlijk de maatwerktraining verzorgd.

Beveiligingstaken en meer

UBR|RBO heeft niet alleen beveiligingstaken uitgevoerd. Zij heeft ook de bemensing van scanstraten, surveillance, registratie, accreditatie en toegangscontroles voor haar rekening genomen. Het accreditatieteam heeft circa 7.000 badges vervaardigd voor deelnemers en andere betrokkenen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door ruim 100 collega’s uit het hele land.

Hoort bij