Kwaliteitsmeeting projectmanagement met het PMK model van UBR|IIR

Kwaliteit van projectmanagement is cruciaal voor het slagen van een project. Maar hoe organiseer je dat? UBR|IIR heeft het PMK model (Projectmanagement Kwaliteitsmodel) ontwikkeld. Een model dat niet alleen voor UBR|IIR, maar voor heel UBR geschikt is.

Meten is weten

‘Projectmanagement zit in het hart van ons werk’, zegt Irene van Munster. ‘Onze opdrachtgevers verwachten dat wij een hoge kwaliteit leveren in de aansturing van onze projecten. En als je kwaliteit wil leveren, moet je dat meten’. Om dat te doen heeft UBR|IIR een model ontwikkeld, het PMK model. Dit model meet op een aantal vlakken de kwaliteit van het projectmanagement. Irene stelt: ‘Het PMK model en de bijbehorende gratis app zijn heel nuttig voor het meten van de kwaliteit van het projectmanagement. Binnen UBR gebruiken we het model om de kwaliteit van onze eigen projecten te meten’.

Verbeteracties

Monique Velthuizen, programmamanager uitbreiding UBR|IIR ligt toe: ‘Als ik als projectmanager start met een project, dan meet ik met het PMK model hoe het team ervoor staat, hoe het is geregeld met het stakeholdermanagement en wat is er neergezet aan besturing. Waar nodig zet ik verbeteracties in. In een tussenevaluatie en ook aan het einde van het project kijken we of de verbeteracties tot het gewenste resultaat hebben geleid’.

Over het PMK model

Het PMK model is een vragenlijst die je in de PMK app invult. De app kan door iedereen binnen de Rijksoverheid worden gedownload. Als alle vragen zijn ingevuld, verschijnt de score per onderdeel (gedrag, techniek, omgeving). Dit is de quickscan. UBR|IIR kan indien gewenst ook een workshop of een uitgebreide kwaliteitsanalyse verzorgen. Daarmee kan de/je als opdrachtgever de kwaliteit van het projectmanagement verder verbeteren.

Meer informatie

Download de gratis app.