UBR|Ontwikkelbedrijf ontwikkelt Rijksbreed ICT-traineeprogramma

Het Kabinet heeft het programma Operatie Informatiebestel Rijk opgezet. Dat is een aanbeveling van de commissie Elias. Bij dat programma hoort een rijksbreed ICT-traineeprogramma als kweekvijver voor talent. De ontwikkeling van het traineeprogramma is ondergebracht bij UBR|ontwikkelbedrijf.

Goedkeuring

De leden van de CTO-Raad en die van het CIO-Beraad keurden onlangs de visienota over het rijksbrede ICT-traineeprogramma goed. In september 2016 wordt gestart met de eerste tranche van minimaal 30 trainees, opbouwend naar minimaal 120 trainees vanaf 2019.

Andere kernpunten uit de visienota zijn:

  • Opzetten van een 2-jarig traineeprogramma voor (jr.) ICT professionals dat zich richt op zowel de brede inzetbaarheid van de trainees als op het goed leren van het vak.
  • Er zijn twee lijnen en een trainee volgt één van beide lijnen:

          - CIO-lijn: deze lijn is op WO niveau en vooral beleidsmatig. En richt zich op groeipaden
            naar kernfuncties binnen de I-kolom van het Rijk waarvoor alleen eigen mensen gewenst
            zijn die verbonden zijn met de primaire processen, bedrijfsvoering Rijk en aansturing van
            de technische kolom. Deze functies liggen niet vast. Voor de brede inzetbaarheid
            zullen de trainees gedurende de looptijd van het programma op meerdere plekken
            ingezet worden, zowel bij het kerndepartement (bijvoorbeeld als CIO-adviseur of
            ondersteuning opdrachtgevers) als bij de uitvoeringsorganisatie
            (bijvoorbeeld binnen ontwikkelprojecten).

         - CTO-lijn: deze is op WO en HBO+ niveau en meer technisch. En richt zich op
           groeipaden naar kernfuncties in de ICT-uitvoering. Invulling van vacatures op specifieke plekken,
           zoals uitvoerende functies binnen detechnische kolom, bijvoorbeeld als ontwikkelaar of
           technisch architect. Het programma is vergelijkbaar met de CIO-lijn, maar er is meer aandacht
           voor de harde ICT en minder voor werken en functioneren binnen het Rijk. De werkplekken zullen
           in principe alleen rouleren tussen de grote ICT-uitvoeringsorganisaties en de trainee blijft dus
           meestal op CTO-niveau.

  • Belangrijke pijlers zijn learning, acting, consulting. Hierbij is aandacht voor werken en functioneren binnen het Rijk, de persoonlijke ontwikkeling en ICT-overheidstandaarden.
  • Een trainee bezet maximaal 3 werkplekken in verschillende werkomgevingen en bij minimaal 2 rijkgerelateerde organisaties van maximaal 8 maanden per plek.

Volgende fase

De volgende fase, de programmatische implementatie van de visie, is al gestart. Een belangrijke stap op korte termijn is dat de leden van de CTO-Raad en CIO-Beraad aangeven hoeveel trainees ze de eerste lichting gaan afnemen en wie binnen hun organisatie gaat bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het programma.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over het Rijksbrede ICT-traineeprogramma? Neem contact op met de programmamanager Marcel Staring. Zijn gegevens zijn: marcel.staring@rijksoverheid.nl

Hoort bij