Praktijkvoorbeelden

UBR innoveert en werkt voortdurend aan de kwaliteit van de dienstverlening. We werken aan een beter, sterker en slimmere rijksoverheid. Als het gaat om specifieke producten of specialistische dienstverlening hebben wij mooie opdrachten gedaan. De voorbeelden op deze pagina geven een beeld van de brede dienstverlening van UBR.

Oprichting LNV, herinrichting van EZK

Voor een ontvlechting van EZK werkte een transitieteam aan de departementale herindeling en een complexe samenwerkingsuitdaging. Uitgangspunt: het worden van twee volwaardige functionerende ministeries die politiek allebei volledig tot hun recht komen, zonder dat er onnodige duplicering van diensten plaatsvindt. Lees meer over het innovatieve samenwerkingsmodel tussen EZK en LNV.

WenS beeldmerk

Tooling Werving en Selectie

UBR Personeel werkt met P-Direkt en de P&O-shared-serviceorganisaties van Defensie, Belastingdienst, Rijkswaterstaat en Dienst Justitiële Inrichtingen samen om van vijf losstaande werving-en-selectiesystemen te komen tot één rijksbrede tooling voor werving en selectie. Lees meer.

Ecosysteem informatisering

Samen met partners uit onderwijs, overheid en ondernemingen - triple O - werkt UBR aan de totstandkoming van een rijksbreed ecosysteem informatisering, waarin de samenwerking van spelers en samenhang van ketens wordt geoptimaliseerd.

Ontwikkeling LinkeXtractor

Met het ministerie van Financiën en de Raad voor de Rechtspraak is de LinkeXtractor ontwikkeld. Deze applicatie zorgt er met artificial-intelligencesoftware voor dat er via de Raad voor de Rechtspraak veel sneller relevante uitspraken gevonden kunnen worden. Lees meer over het genomineerde overheidsproject voor Computable Awards 2018.

Datavisualisatie voor de Tweede Kamer

Het project voor de Tweede Kamer vanuit I-Interim Rijk richtte zich steeds meer op datavisualisatie en datadashboards omdat dit beter aansluit op de vraag van de opdrachtgever. Lees meer in het nieuwsbericht op i-interimrijk.nl.

Programma e-Beveiliging

Het programma Flexpitality (eerder bekend onder e-Beveiliging) is één van de innovatieprojecten van UBR. Doel is om bij de toegang van rijksgebouwen het serviceniveau voor medewerkers en bezoekers te verhogen door een slimme inzet van digitale en technische mogelijkheden.