Weblogs

Blog van Lex Leoné en Harry Rensen: Het project arbeidsbeperkten is omdenken

Het kabinet wil dat iedereen als volwaardig burger kan participeren en bijdragen aan de samenleving. Voor mensen met een arbeidsbeperking betekent deze ambitie dat ze mee kunnen draaien in een reguliere werkomgeving. Het kabinet en de sociale partners hebben daarover afspraken gemaakt. Dat vraagt om creatieve oplossingen en out-of-the-box denken. Omdenken dus. En dat gaan we doen in dit project.

UBR heeft aan Simone Roos aangeboden om samen met en voor de SSO’s van DGOBR een verkenning te doen naar een gemeenschappelijke aanpak. Als we zelf weten hoe we het gaan doen, kan dat mogelijk leiden tot een rijksbreed instrumentarium en dienstverlening aan departementen. Maar het eerste doel is om het OBR-aandeel te halen.

Naast de SSO-werkgroep, waarin ook deskundigheid zit vanuit OBR/OPR en de directie O&P van BZK, hebben we binnen UBR een projectgroep met vertegenwoordigers van verschillende organisatieonderdelen. Verschillende disciplines (bestuurlijk, financieel, dienstverlening) werken samen aan de vraag ‘wat kunnen we hier maximaal teweeg brengen?’ Bedoeling is dat beide groepen elkaar versterken om zo tot het beste resultaat te komen. Anton Siedsma en Harry Rensen vormen de linking-pin.

We willen een samenleving waarin ook plaats is voor mensen die niet zonder hulp een volwaardig inkomen kunnen verdienen. Dat is een flinke uitdaging. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wie exact binnen de doelgroep vallen, hoe de begeleiding, de financiering en de formatie ingericht moeten worden. Zeker voor een baten-lastendienst geen onbelangrijke vragen.

Het eerste wat we gaan aanleveren is een 'mandje' met daarin verschillende vormen van aanpak. We bekijken modellen als zelf in dienst nemen of een externe organisatie het werk en de begeleiding voor ons laten uitvoeren. We bespreken of er taken zijn die we kunnen afsplitsen om daar nieuwe functies van te maken. Kunnen we oude dienstverlening in een modern jasje nieuw leven inblazen? Zijn geautomatiseerde processen weer om te vormen tot mensenwerk? En is er werk te bedenken waarbij een bepaalde handicap juist een voordeel is?

Lex Leoné, manager UBR|Ontwikkelbedrijf en portefeuillehouder Arbeidsbeperkten
Harry Rensen, directieadviseur en aanjager van de werkgroep Arbeidsbeperkten van de SSO’s

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.

Hoort bij