Weblogs

Blog van Irene: Major League Professionals

Ik voelde veel energie tijdens de kick-off bijeenkomst op 16 februari van het project Major League Professionals, 1 van de 7 projecten waarop UBR zich in 2015 in het bijzonder gaat richten. De noodzaak van dit project werd breed gevoeld en iedereen wilde ervoor gaan.

Irene van Munster

Wat willen we met het project Major League Professionals? Major League is een begrip in de sportwereld van Noord-Amerika voor het hoogste professionele niveau op het gebied van baseball. Een begrip dat we ons graag willen toe-eigenen en van toepassing willen laten zijn op de professionaliteit van de UBR-medewerkers. Je kunt gerust stellen dat we daarmee qua ambitie een grote broek willen aantrekken.

En die ambitie voor de komende tijd is om excellent te presteren: vanuit 1 UBR leveren van integrale dienstverlening van hoge kwaliteit en de opgedane kennis teruggeven aan het Rijk. Het kunnen en willen leveren van die excellente prestatie, die 9+ die Katja en Harry al noemden in hun blog over het project Kwaliteitsdenken, stelt hoge eisen aan ons vakmanschap, onze houding en ons gedrag. Eén van de belangrijkste eisen is het voortdurend vanuit de opdrachtgever kunnen denken en werken. Dit moet in onze genen zitten, verankerd zijn in alles wat we doen. Waarop we elkaar ook kunnen aanspreken.

Ik zie de grote betrokkenheid die UBR’ers bij hun werk hebben, ik weet dat ze veel kennis en kunde in huis hebben en ik twijfel ook geen moment aan de aanwezige motivatie om tot dat excellente presteren te komen. Dit is allemaal mooi meegenomen en een prima basis om op voort te bouwen en UBR’ers verder te begeleiden en te ontwikkelen tot topmedewerkers, op alle niveaus.

De projectgroep Major League Professionals komt binnenkort met ideeën hoe we de UBR-medewerkers daarbij kunnen helpen. Wat de rol van het middenmanagement daarbij zou kunnen zijn. Welke ontwikkel- en supporttools we daarvoor nodig hebben. Hoe het voor iedereen helder kan worden hoe hoog je kwalitatieve lat zou moeten zijn. En hoe jij met trots en plezier een uitstekende prestatie kunt leveren en je bewust bent van je toegevoegde waarde.

Irene van Munster, directeur UBR, projecttrekker MLP

Het MT|UBR heeft 7 projecten geformuleerd waarop UBR zich in 2015 wil richten. Projecten om UBR verder te ontwikkelen en toe te rusten voor haar taak: een uitstekende advisering en ondersteuning van de Overheid bij het uitoefenen van haar kerntaken. 1 van deze 7 projecten is Major League Professionals.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.