Weblogs

Blog Katja Verhulst en Harry Rensen: Kwaliteitsdenken

Het MT|UBR heeft 7 projecten geformuleerd waarop UBR zich in 2015 wil richten. Projecten om UBR verder te ontwikkelen en toe te rusten voor haar taak: een uitstekende advisering en ondersteuning van de Overheid bij het uitoefenen van haar kerntaken. 1 van deze 7 projecten is 'Kwaliteitsdenken'. Een blog hierover van projectleiders Katja Verhulst en Harry Rensen.

Katja Verhulst en Harry Rensen

Onze diensten worden beoordeeld op hun prijs-kwaliteitverhouding. Het ligt voor de hand dat je diensten aflevert volgens de kwaliteitsnormen die je met de opdrachtgever hebt afgesproken. Maar daar krijg je hoogstens een rapportcijfer 7 voor. Want kwaliteit is vooral ook beleving.

Het gaat in ‘ons’ UBR-project vooral om de 9+: een werkelijk excellente uitvoering van onze opdrachten op de momenten die er voor onze opdrachtgevers toe doen. Om vooral méér te doen dan we hebben afgesproken. Nogmaals, kwaliteit is ook beleving. Het kan zomaar zijn dat we een opdracht helemaal volgens afspraak hebben uitgevoerd. En toch is de opdrachtgever niet echt enthousiast.

Want wat hem of haar bijblijft zijn de extra’s, de ‘dit heb ik alvast uitgezocht’ zaken, de ‘als dit probleem zich voordoet, hebben we die oplossing’ zaken. Om daartoe in staat te zijn, moet je vanuit de opdrachtgever kunnen denken, de opdrachtgever heel goed kennen, weten wat de cruciale momenten binnen de opdracht zijn en wat je op die momenten paraat moet hebben.

We gaan hiervoor customer journeys maken, reizen door de beleving van de opdrachtgever, op zoek naar zaken die binnen een opdracht ècht belangrijk worden gevonden. Zodat we als UBR altijd een onuitwisbare indruk kunnen achterlaten.

Katja Verhulst, manager UBR|Bedrijfsvoering & Financiën
Harry Rensen, coördinerend directieadviseur UBR
Beiden projectleiders Kwaliteitsdenken

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.