Weblogs

Blog Nicolet Dukker: Knooppunt Tijdelijke capaciteit bij UBR|EC O&P

We zullen ook binnen het Rijk steeds vaker te maken krijgen met tijdelijk werk. Vaste banen worden een schaars goed, flexibele arbeid wordt de norm. Velen krijgen ermee te maken en iedereen ziet het om zich heen gebeuren. We willen één loket ontwikkelen waar men kan aankloppen voor tijdelijke capaciteit.

Nicolet Dukker

Bij UBR zijn we op verschillende plekken en op verschillende manieren bezig met tijdelijke capaciteit. Denk aan de VanWerkNaarWerk-kandidaten die detacheringsplekken zoeken, de TOP-bank (tijdelijke opdrachten en kandidaten als onderdeel van het CSO platform), de pool van managementondersteuners van UBR|EC O&P, de tijdelijke managementcapaciteit van UBR|ICG en UBR|IIR, de inhuur van tijdelijke krachten door UBR|HIS en UBRlEC O&P.

Voor onze opdrachtgevers is het lang niet altijd helder waar ze moeten aankloppen als ze een klus hebben waar ze een tijdelijke medewerker voor zoeken. Ook moet ons aanbod niet afhankelijk zijn van de verschillende deuren waarop de opdrachtgevers kunnen aankloppen. Vanuit UBR is het belangrijk vanuit een gemeenschappelijke visie ons aanbod te verbinden, te presenteren en toegankelijk te maken.

Hier ligt een kans voor UBR om het voor onze opdrachtgevers een stuk gemakkelijker te maken om tijdelijke capaciteit te vinden of aan te bieden. Eén loket waar men kan aankloppen en waar vele stromen die iets te maken hebben met tijdelijke capaciteit samenkomen. Zodat je geen uitzendkracht van buiten gaat inhuren als hierbinnen genoeg capaciteit aanwezig is, om maar een voorbeeld te noemen.

We gaan in ons project ‘Tijdelijke capaciteit’ een duidelijke visie en werkwijze ontwikkelen over hoe we omgaan met tijdelijk werk. Bij het woord ‘knooppunt’ denk ik overigens niet meteen aan een fysiek knooppunt, maar wel aan een effectieve infrastructuur en een efficiënte manier van (samen) werken.

Een boeiend project, waarin vele onderdelen binnen UBR elkaar zullen vinden en met elkaar gaan samenwerken. En een prachtvoorbeeld van gezamenlijk organiseren en bundelen van expertise, met het uiteindelijke doel de overheid beter te laten presteren.

Blijf ons volgen.

Nicolet Dukker, projecttrekker Knooppunt Tijdelijke capaciteit

Directeur UBR|EC O&P

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) heeft 7 projecten geformuleerd waarop ze zich in 2015 wil richten. Projecten om UBR verder te ontwikkelen en toe te rusten voor haar taak: een uitstekende advisering en ondersteuning van de Overheid bij het uitoefenen van haar kerntaken.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.

Hoort bij