Weblogs

Blog van Onno Muchall: Innovatie

Als wij als UBR goed kunnen omgaan met nieuwe en innovatieve ideeën, en als deze ideeën een vruchtbare bodem weten te vinden, dan pas zijn wij in staat om de kracht van onze organisatie, de hoogopgeleide professional, optimaal in te zetten voor onze taak binnen de overheid.

Onno Muchall

‘The prime source of the innovation power in any firm lies in the mind of its employees. When they are mentally prepared for discovering and realizing new opportunities, the organization will possess an enduring capacity to innovate.’

UBR is een organisatie met hoog opgeleide professionals. UBR vindt het belangrijk dat zij kennis en disciplines bundelen met nieuwe ontwikkelingen en trends en dit weten om te zetten tot bruikbare producten en diensten voor de overheid. Kortom, UBR wil toegevoegde waarde bieden aan haar opdrachtgevers, waarbij innovatie 1 van de drijfveren is. Daarom is ‘Innovatie’ als 1 van de 7 aandachtprojecten voor 2015 aangemerkt.

Eerst kort wat innoveren is. Af en toe worden de begrippen 'uitvinden' en 'innoveren' door elkaar gebruikt, maar er is verschil. 'Uitvinden' is iets bedenken wat nog nooit iemand heeft bedacht. Dit hoeft dan ook niet per se te leiden tot een in de praktijk bruikbaar product. 'Innovatie' daarentegen is het omzetten van een uitvinding tot een bruikbare toepassing.

Wij gaan ons niet bezighouden met uitvinden. Mochten we een briljant idee tegenkomen en daar patent op kunnen aanvragen, dan zullen we dat uiteraard niet nalaten en jullie een kaartje sturen als we als miljardair gaan wonen op onze eigen eilandjes in de Stille Zuidzee.

Nee, ons traject is meer gericht op het omzetten van een goed idee of slimme uitvinding in een toepasbaar product voor de overheid. Wij willen een aantal van die ideeën verzamelen en deze het komende jaar gaan omzetten in voor UBR toepasbare producten of diensten.

Ook willen we onze ervaringen vastleggen. We gaan bestuderen welke factoren binnen onze organisatie stimulerend werken voor dit proces en welke blokkerend zijn. En dat moet uiteindelijk voor UBR een herbruikbare methode opleveren die een stimulerende omgeving voor innovatie kan creëren.

Onno Muchall, manager UBR|KOOP, projecttrekker Innovatie

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.