Hello World

Weblogs

Met veel plezier mag ik deze eerste KWIV Update inleiden.

Wat is KWIV het afgelopen jaar veel onderkend! In februari 2021 het besluit in het CIO-beraad tot rijksbreed verplichte implementatie van het KWIV. In april het actieplan Open op Orde en in juni het beoordelingskader actieplannen, waarin KWIV één van de maatregelen uit categorie 1 is. Ook in de I-strategie Rijk is de implementatie van het KWIV één van de i-speerpunten (hoofdstuk 7: I-Vakmanschap). Kortom: je kunt niet meer om KWIV heen. Dat is ook precies de bedoeling, gezien het rijksbrede belang. Dit doet mij terugdenken aan het gevoel in mijn studietijd, toen ik bij mijn eerste les Java Programmeren, twee decennia geleden, de tekst “Hello World” in beeld toverde. Mijn begin in een belangrijk vakgebied.

Inmiddels heeft bijna elk departement en grote uitvoerder een eigen, vaste implementatiecoördinator. Deze coördinatoren trekken de implementatie van het KWIV en zijn druk bezig met onder meer plannen van aanpak, voorlichtingsessies en interne afstemming over de koppeling van IV-functies aan KWIV-profielen.

Plannen - bouwen - mogelijk maken - uitvoeren - sturen

Sinds de zomer is er een werkgroep – samengesteld uit CIO Rijk en UBR – die zich richt op coördineren en ondersteunen van de implementatie. Vanuit deze werkgroep is er gewerkt aan sterk verbeterde KWIV-documentatie. De organisatieadviseurs van UBR ondersteunen de implementatiecoördinatoren in de verschillende fases. Om binnen de eigen organisatie breed over het KWIV te informeren is er een algemene brochure over het KWIV ontwikkeld en niet te vergeten de KWIV-roadshows (kennissessies van een uur). Hierop hebben we positieve terugkoppeling gekregen en het is ook de reden dat de meesten van jullie deze Update ontvangen. Want velen gaven aan graag op de hoogte te blijven.

Dit jaar trekken we die lijn door. Er zijn uitlegfilmpjes over het KWIV gemaakt en ook de werkgroep is versterkt. Begin februari is Wiedhantie Raghoober gestart als rijksbrede projectleider Implementatie KWIV. Zij heeft bij DICTU de implementatie van kop tot staart doorlopen en kan daarmee van grote waarde zijn voor andere rijksonderdelen. Ikzelf ga mij meer op doorontwikkeling van het KWIV en monitoring richten.

Omdat een aantal rijksonderdelen de KWIV-implementatie komend halfjaar verwacht af te ronden, kunnen we straks de eerste monitoringactiviteiten uitvoeren. Fijn voor HR en Management: inzichtelijke data helpt in onder andere de processen van organisatie & formatie. Maar minstens net zo fijn voor de IV-professionals: als door jouw KWIV-profiel duidelijker is wat je zou moeten kennen en kunnen, weet je ook welke professionele ontwikkeling je kunt doormaken.

Ten slotte. Deze KWIV Update brengen we niet voor onszelf uit, maar voor jullie. Daarom ben ik heel benieuwd welke onderwerpen jullie graag in de volgende Update willen terugzien. Mail ons: kwiv@rijksoverheid.nl

Ik wens jullie veel lees- en kijkplezier. Hello World!

Delano Gonzalez Möllers
Senior Adviseur Monitoring IV-professionals

Deze column is geschreven als inleiding voor de eerste KWIV nieuwsbrief (KWIV Update nr.1).

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.