Weblogs

Blog van Mo: Wrijving geeft glans!

Eén van de 7 projecten die het MT|UBR in 2015 heeft opgepakt, is het project Elias-trajecten. In zijn 1e blog in februari legde Mo Jaber uit wat het project inhoudt. In zijn 2e blog gaat hij vooral in op de meerwaarde die het project op het gebied van de samenwerking binnen UBR al heeft opgeleverd.

Mo Jaber el Meftahi

Het project Elias-trajecten houdt voor UBR in dat we te maken hebben met 3 deelprojecten: uitbreiding van UBR|IIR met 100 fte, opzetten van een ICT-inkooppool en de inrichting van een ICT-traineeship. Toen we hier met de betrokken UBR-onderdelen mee aan de gang gingen, merkten we dat we nog een flinke slag moesten maken om op een goede manier samen te werken.

We kwamen op het idee om aan UBR|Ontwikkelbedrijf te vragen daar een samenwerkingsplatform voor ons project te creëren, om deze trajecten zowel qua sturing als realisatie programmatisch op te pakken. Zo is er een program board, een soort super stuurgroep, waarin een aantal MT-leden van UBR zit. Op die manier kunnen we de projecten in samenhang aansturen, ieder vanuit zijn/haar rol en verantwoordelijkheid. Want de realisatie van deze politiek gevoelige projecten is alles behalve een vrijblijvende exercitie; die is voor UBR, haar medewerkers en de rijksoverheid van groot belang.

De programmatische aanpak bleek een goede zet. Het Ontwikkelbedrijf helpt ons nu met het opzetten van een gezamenlijke infrastructuur voor de werving en selectie van ICT-personeel (UBR|EC O&P), met het inrichten van een projectorganisatie en -ondersteuning en met een gestructureerde manier om de kennis van de partners in het project te delen. En dat geeft ons weer meer ruimte en informatie waarmee we ons op de inhoud van het project kunnen concentreren.

Verder bleek het project Elias-trajecten een goede stimulans om nog op andere manieren met elkaar samen te werken. Zo zijn we de vormings- en ontwikkelingsactiviteiten samen gaan oppakken, zorgen we dat alle partners in het project werken volgens IPMA-normen, passen we ons eigen PMK (project management kwaliteits)-model toe op ons werk en maken we binnen de 3 deelprojecten gebruik van standaardrapportages.

Al deze opgedane kennis houden we natuurlijk niet alleen voor onszelf; ook elders binnen UBR kan men van onze ervaring gebruik maken. En steeds meer mensen van UBR raken bij ons project betrokken. Samen dingen aanpakken, daar wordt een organisatie alleen maar beter van. Al met al een mooie spin-off van ons project, nietwaar?

Soms ging het allemaal wat minder soepeltjes dan wat bovenstaande doet vermoeden. Elke partij was nu eenmaal gewend om op een eigen manier te werken en culturen willen nog wel eens verschillen. De IIR-taal en –aanpak kunnen bijvoorbeeld flink verschillen van die van EC O&P of van de andere partners. Dat geeft soms gedoe, maar zo scherp je elkaar ook aan en levert het uiteindelijk echt wat op. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we er door de bereidheid om van elkaar te leren en open te staan voor elkaar allemaal beter van worden. Wrijving geeft glans, zeg ik altijd maar.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.