Weblogs

Duoblog Richard Lennartz en Mieke Hoezen: 'Welke leraar uuhhh scheidsrechter uuhhh rechter heb jij?’

Met een grote zwaai smeet hij zijn tas in de hoek van gang. Veel meer dan een grom kwam er niet uit zijn keel. Duidelijk. Deze toets was niet goed gegaan. Nu is 'niet goed gegaan’ bij deze van mijn drie makkers nogal relatief. Een 7 is al niet goed, terwijl de ander met een 6- fluitend zou zeggen 'in the pocket’.

Herkenbaar, van die tas en die grom?

Dan is de volgende tekst waarschijnlijk ook wel ongeveer herkenbaar:

'Bij meneer Jansen weet je nooit precies waar je aan toe bent. Nu had hij vooral veel vragen die niet in de boeken stonden en alleen vragen over de materie die hij in de colleges besprak, en soms zelfs maar heel kort. Eigenlijk is de stof uit de boeken helemaal niet behandeld. Door die k^#@ leraar haal je nooit een hoog cijfer. En dat heeft iedereen bij Jansen. Bij mevrouw De Laat is dat nooit zo.’

Dat is op de universiteit. En op het VWO was het al niet anders. Net zoals op de basisschool…en net zoals in de echte buitenwereld waar echte mensen werken, die met dezelfde regels regelmatig tot andere uitkomsten komen.

We zien het nu bijvoorbeeld bij het WK voetbal

Zelfs met de beelden van de Videoref kunnen wijze meisjes en (vooral) jongens zich bij Studio Sport urenlang bezighouden met de interpretatie van beelden. En de scheidsrechter doet het in de ogen van de commentatoren lang niet altijd goed.

Waarom zou het dan anders zijn bij rechtbanken waar we Kort Gedingen over aanbestedingen voeren?

Waar rechters zitten die het alleen met de woorden op papier en de woorden ter plekke moeten doen. En niet zoals de voetbal Videoref ook nog allemaal beelden van gevoerde dialogen kan terughalen.

Oftewel: als je weet dat je niet rechter De Laat hebt maar rechter Jansen (ook wel: k^#@ genoemd) dan moet je je gewoon beter en wellicht anders voorbereiden.

Richard Lennartz is directeur van UBR|HIS, CPO UBR en voorzitter NEVI Publiek

Reactie van vaste tegenlezer Mieke Hoezen

Ja, herkenbaar. Die tas en die grom, verschillen in interpretatie tussen docenten, en ook tussen rechters. Maar… we doen er in Nederland wel alles aan om interpretatieverschillen in oordelende beroepen te minimaliseren. Daarom wordt in sectievergaderingen tussen de leraren gezamenlijk besproken wat de bedoeling van elke opgave in een toets is, en hoe de mogelijke antwoorden op de toets vragen beoordeeld kunnen en moeten worden. En hebben ook rechters regelmatig vakoverleg, bespreking van jurisprudentie en collegiale toetsing.

Ga uit van je eigen kracht

In mijn reactie op het blog over schaatsen, in januari van dit jaar, schreef ik al dat je aanbesteden op zichzelf al kunt vergelijken met een jurysport, waarbij er wel objectieve criteria zijn, maar de hoogte van je eindcijfer afhankelijk blijft van wat de juryleden zien. Omdat daar al verschillen in zitten, is een rechtersbeoordeling van de gevoerde procedure nog veel lastiger te objectiveren. Stelregel van aanbesteden is altijd dat navolgbaar is welke beslissing je waarom genomen hebt. Dat moet je voor elke rechter duidelijk kunnen maken. Daarbij geldt eigenlijk hetzelfde als bij het maken van een toets: ga uit van je eigen kracht. Heb je zaakjes op orde, bereid je goed voor. Zorg dat je gegevens paraat hebt in geval van vragen en zorg dat je zelf doorleefd hebt hoe het aanbestedingsproces is verlopen.

Het blijft toch ook mensenwerk

En verder helpt het natuurlijk altijd wanneer je weet waar een specifieke rechter op let. Dat kun je dan extra goed voorbereiden. Want ja, het blijft ook een beetje mensenwerk. Dat houdt ons allemaal scherp.

Mieke is nauw betrokken bij het inkoopwerkveld. Momenteel als bestuursadviseur Kennis en Netwerkkwaliteit, eerder als inkoopadviseur GWW. Ze is gepromoveerd op de ontwikkeling van contacten en contracten tussen OG en ON onder invloed van de aanbestedingsmethode concurrentiegerichte dialoog

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.