Weblogs

Blog Siep Eilander: Mensch, durf te delen!

‘Kennisdelen’ is één van de 7 programma’s van ‘UBR aan de slag’. Het is immers een zeer voor de hand liggende gedachte dat  UBR meerwaarde heeft als opdrachten worden uitgevoerd op basis van een brede kennisbasis. Je zou zelfs mogen stellen dat het dat is waarvoor een SSO als UBR  is opgericht.

Siep Eilander

De aanpak: we onderzoeken eerst welke kennis we hebben vanuit onze opdrachten. Dat doen we per organisatieonderdeel. Daarna brengen we dit bij elkaar en kunnen we er informatie van maken voor onszelf – resultaat: beter geïnformeerde dienstverleners – en voor onze opdrachtgevers.

We zitten nu volop in de eerste stap en die heeft een echte aanjaagfunctie. Ik loop de deelnemende onderdelen langs:

- Van Bureau Gateway is het kennisverrijkingsmodel binnen de Gateway Community omarmd en is het eerste kennisproduct gepresenteerd: feiten en cijfers uit de Gateways gecombineerd met beleving en ervaringen van de Gateway Reviewers.

- UBR|IIR heeft een quickscan uitgevoerd op de beschikbare informatie en data. Deze eerste beelden gebruiken ze om discussies te voeden over zaken als opleidingsbehoefte en de verwerving van nieuw personeel.

- Een aantal onderdelen van UBR|EC O&P was al goed op weg. Ze hebben een halfjaarlijkse rapportage met feiten en cijfers, en daarnaast is er het proces van Spiegels waarin beleving en ervaring van professionals bij elkaar gebracht worden. Binnen EC O&P wordt nu een proces ingezet om deze twee sporen met elkaar te verbinden.

- UBR|HIS heeft een eerste quickscan uitgevoerd op zijn databestanden en inzicht gekregen welke strategische informatie ze hiermee in handen hebben. De komende tijd wordt extra capaciteit ingezet om de databestanden verder te ontsluiten.

- UBR|ICG interim management heeft gebruikmakend van de ervaringen van IIRIJK een model ontwikkeld waarlangs de opdrachten geanalyseerd worden. Ze gaan dit nu op werkbaarheid beproeven.

- IIR, ICG Interim management en EC O&P Advies gaan onderzoeken hoe overeenkomsten kunnen worden verwerken in een vergelijkbare opzet van de kennisordening

- UBR|KOOP heeft al een heel goed programma dat inzicht geeft hoe op kwaliteit wordt gestuurd.

Het project werpt dus onderweg al vruchten af. De deelnemers inspireren elkaar. Na de zomer komen we aan de spannende vraag hoe we verworven kennis en inzichten gaan verspreiden. Lukt dat, dan zijn we spekkopers. Wat onze projectgroep betreft is daarbij het adagium: “Mensch, durf te delen”.

Nieuwsgierig geworden en wil je meehelpen? Bezoek een van onze sessies op het UBR-zomerevent op 8 september.

Siep Eilander

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.

Hoort bij