Weblogs

Blog van Siep Eilander Kennis : Delen = Vermenigvuldigen

Eén van de 7 'UBR aan de slag' projecten is het project kennisdelen. De formule in de kop van dit blog verwijst naar een unieke eigenschap van kennis. Kennis is de enige grondstof die zich vermenigvuldigt als je hem deelt.

Siep Eilander

Dat is een wijsheid die ik ooit heb opgedaan toen ik projectleider was van 'Het Kennisdebat'. Uit die periode heb ik trouwens nog meer weetjes: wist je bijvoorbeeld dat Nederland het land is met de hoogste dichtheid aan amateurzangkoren en muziekgezelschappen? Denk daar maar aan als je uit de kranten de indruk krijgt dat het met ons land bergafwaarts gaat. Zingend werpen we een dam op tegen de versplintering!

Het volgende voorbeeld ken je misschien al: waarmee helpen we DJI vanuit UBR? Ik doe een greep: organisatieadvies, bedrijfsmaatschappelijk werk, arbeidsjuridische kwesties, Gateway reviews, coachingstrajecten, grote ICT-projecten, hulp bij het sluiten van de Bijlmerbajes, het vinden van een goede plek voor UBR|RBO en vast nog meer. Conclusie: wij samen weten heel veel over DJI. Maar we vertellen het niet aan elkaar en ook niet aan de hoofddirecteur DJI.

De volgende gedachtestap is dan snel gezet. Laten we beginnen met het delen van die kennis, met elkaar en met onze opdrachtgevers. Daar worden wij beter van als dienstverlener en de opdrachtgever ook. Sterker nog, dit is iets wat van een SSO als UBR verwacht mag worden, het is een raison d'être. Het in huis cultiveren van kennis over de rijksdienst kan een onbetwiste meerwaarde zijn.

Hoe pakken we het aan? We hoeven niet op nul te beginnen. We hebben het Driehoekje van Gateway dat zegt: een opdracht kent een opdrachtgever, een opdrachtnemer en een resultaat. Dat resultaat is een kennisproduct. Dat kun je verbinden met andere driehoekjes en dan ga je patronen zien. Een Spiegel van UBR|EC O&P is een beeld op het gebied van organisatie en personeel dat uit cijfers en opinies over een organisatie kan worden opgebouwd. Als we deze producten op een snuggere manier weten te combineren met de overige kennis binnen UBR, dan kun je interessante bevindingen op het spoor komen. Op het niveau van organisaties of ketens en op het niveau van het Rijk. En als je het weet vol te houden, worden trends in de tijd zichtbaar.

Goed idee toch? Maar wel iets wat je maar zelden ziet. We - een groep middenmanagers uit heel UBR - werken daarom in eerste instantie toe naar een proof of concept in mei van dit jaar. Dan kunnen we besluiten hoe we hiermee verder gaan. Het samenwerken heeft al aardige bijvangsten opgeleverd. We schuiven meer bij elkaar aan en 1 van de deelnemers heeft er zelfs een nieuwe opdracht aan overgehouden.

Neem contact op als je meer wilt weten!

Siep Eilander, manager UBR|ICG, projecttrekker Kennisdelen

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.

Hoort bij