Vijfde 2-daagse maatwerktraining Delta Review een succes

Op 8 en 9 februari organiseerde Bureau Delta Review alweer de vijfde 2-daagse maatwerktraining Delta Review in het Sociaal Domein. Ditmaal natuurlijk ‘online’. Hoe zien deze dagen er nu eigenlijk uit?

Tijdens de eerste dag is geleerd te werken met de Delta Reviewmethode. De ochtend is gestart door Jeannette Gommans (manager Bureau Delta Review) en Annelien Wisselink (programmamanager bij Rijksconsultants; voorheen kwartiermaker Bureau Delta Review) met een korte introductie over wat Delta Review is en hoe de methode werkt.

Aan de hand van praktische voorbeelden hebben zij de deelnemers laten zien hoe gesprekstechnieken en analysemethoden ingezet kunnen worden. In de middag gingen de deelnemers zelf aan de slag in de rol van reviewer. Ze vormden samen met de medekandidaten een Delta Reviewteam en voerden een verkorte review uit. Hierbij hebben zij een aantal interviews gehouden, de rapportage opgesteld en vervolgens het rapport met mondelinge toelichting opgeleverd aan de opdrachtgever.

De tweede dag stond in het teken van Inkoop en Aanbesteden in het Sociaal Domein (Wmo 2015 en de Jeugdwet). Deze dag werd verzorg door Leon Klinkers (adviseur en programmamanager binnen de (Rijks)overheid) en Nadine de Kort en Sofia Rapsaniotis, beiden adviseurs vanuit EHdK (zij verzorgen namens het Programma Inkoop en Aanbesteden in het Sociaal Domein van VWS diverse leergangen waaronder ook deze bijdrage aan de opleiding Delta Review).

Zij hebben de deelnemers laten zien hoe aangereikte analysetools ingezet kunnen worden om meer inzicht te krijgen in de problematiek van inkoop in het sociaal domein. Zo werd er geleerd te kijken naar de volwassenheid van een inkooporganisatie en naar verschillende sturingsmethodieken die in het sociaal domein worden gehanteerd. Ook tijdens deze dag werd er weer veel gewerkt met rollenspelen. Daarbij is naast de analyse ook getraind in gespreksvaardigheden, maar is ook geoefend met het maken van een inkoopstrategie voor een organisatie.

Bij deze training is zowel een deelnemer vanuit de Rijksoverheid alsmede 3 deelnemers vanuit het sociaal domein met ruime ervaring in zowel cliënt- als aanbiedersperspectief (binnen de Wmo en Jeugdwet regeling) opgeleid. Een aanwinst voor onze community om in te zetten bij vraagstellingen in Delta Reviews op dit terrein van het Sociaal Domein.

Een van de deelnemers heeft ons ook nog verrast met een mooi aandenken aan deze twee dagen waar we heel trots op zijn!