Copyright

Tenzij anders is vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel - bijvoorbeeld een foto of een document - staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Op de website Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over copyright.

Met uitzondering van Rijks Beveiligings Organisatie:

niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de Rijks Beveiligings Organisatie (RBO) worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan RBO@rijksbeveiliging.nl.