Rijksambtenaren krijgen een nieuwe rechtspositie: factsheet voor HR-adviseurs

Dit is de factsheet voor HR-adviseurs binnen het Rijk. Vanwege de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gaat de rechtspositie van ambtenaren veranderen. De planning is erop gericht de nieuwe rechtspositie op 1 januari 2020 in te laten gaan. Lees meer in de factsheet (pdf) over het waarom van deze wet, wat er wel of niet gaat veranderen, en wat dat voor jouw rol als HR-adviseur betekent. Let op: er kunnen nu al gevolgen ontstaan bij het aangaan of verlengen van tijdelijke aanstellingen die doorlopen tot na 1 januari 2020!

HRM’ers en leidinggevenden kunnen bij het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie terecht met vragen over de nieuwe rechtspositie en de gevolgen hiervan.