STOP MET MTO’S, DOE EEN MPO – Van klagen naar dragen

In het kader van het innovatieprogramma ‘Nooit meer reorganiseren’ werken we samen met Bob Vermaak van eDemocracy en Steven Burgmeijer van het OM aan het deelproject ‘Medewerkersparticipatie bij organisatieontwikkeling’. In bijgaand artikel dat hij deze week publiceerde, legt Bob Vermaak aan de hand van de OM-casus uit wat het belang en de toepasbaarheid is van het Medewerkersparticipatieonderzoek (MPO) en de Participatie-app.