Tarieven 2019 medische keuringen, onderzoeken, vaccinaties en rapportages

In dit overzicht 'Tarieven 2019' vind je de voor 2019 geldende tarieven voor: medische keuringen, PAGO en onderzoeken, vaccinaties, PMO vragenlijsten, rapportages en biometrisch vervolgonderzoek.

Op deze producten hanteert UBR Bedrijfszorg in 2019 een opslag van 7,5%. Met deze opslag dekt UBR Bedrijfszorg de kosten voor o.a. het uitvoeren van de aanbesteding, het bemensen van de backoffice bij UBR Bedrijfszorg, contractmanagement. Je ontvangt éénmaal per kwartaal een factuur van UBR Bedrijfszorg voor de van Zorg van de Zaak afgenomen dienstverlening.

Op deze factuur wordt de opslag van 7,5% van UBR Bedrijfszorg zichtbaar vermeld: deze wordt dus niet verwerkt in de tarieven per product.