Poster INR-actielijnen (printversie)

Hier vind je de printversie van de poster van de INR-richtlijnen inzake de Nieuwe Rechtspositie Rijksambtenaren.