Visie op vitaliteit

Binnen de rijks visie vormt vitaliteit een van onderdelen van duurzame inzetbaarheid. In dit document worden de uitgangspunten ten aanzien van het onderdeel vitaliteit beschreven.

Investeren in vitaliteit gaat om het vergroten en versterken van kwaliteiten van medewerkers (amplitie). Die investering levert winst op voor zowel de werkgever als voor de werknemer. Voor de werkgever betekent dit betere resultaten, kwaliteit en continuïteit. En voor de werknemer een betere ‘fit’ met het werk en meer werkplezier.

Bron teksten en visual: Satelietoverleg Vitaliteit Rijk vijf shared service organisaties P&O Rijk