Het 5R Analysemodel

Het 5R analysemodel (richting, ruimte, resultaten, rekenschap en relatie)
beschrijft de samenwerkingsrelatie tussen manager en medewerker en hoe
zij stap voor stap (samen)werken aan resultaten, op de korte en lange
termijn. Het 5R analysemodel is geen nieuwe managementhype maar een
raamwerk dat, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit
de praktijk, managers en medewerkers concrete handvatten biedt om hun
samenwerking te analyseren en waar nodig te verbeteren.


Op veel plaatsen binnen het Rijk wordt actief gewerkt met het 5R
analysemodel (of met een variant daarop). Het model geeft in essentie een
beschrijving van alle hiƫrarchische samenwerkingsrelaties en is daarom
interessant voor elke manager en medewerker binnen de rijksdienst.