Factsheet Kennispunt Integriteit

Met de komst van de Wnra is de rechtspositie van ambtenaren veranderd. Wat niet veranderd is, is het ambtenaarschap en de bijzondere status van ambtenaren. In het Factsheet Integriteit anno 2020 wordt de vraag beantwoord of en hoe de implementatie van de Wnra gevolgen heeft voor de regels over de integriteit van rijksambtenaren.