Contactformulier

Voor vragen over de dienstverlening van UBR Personeel of afname van producten of diensten neem je contact op met ons klantcontactcentrum.

Een vraag stelt u via dit contactformulier of u belt met 1 van onze medewerkers van het Klantcontactcentrum.

We behandelen uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verwijzen u graag naar de privacymelding van dit formulier of naar onze privacyverklaring voor extra informatie.

Contactformulier - Klantcontactcentrum

Aanspreekvorm
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw (aan)vraag in behandeling te nemen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij hebben uw gegevens nodig om uw contactvraag voor te leggen aan de juiste afdeling of medewerker van UBR.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden gedeeld met de afdeling/medewerker van UBR die uw contactvraag in behandeling neemt. Persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Het Klantcontactcentrum van UBR Personeel bewaart uw gegevens maximaal 2 maanden. De medewerker van UBR Personeel die uw contactvraag afhandelt verwijdert uw gegevens nadat de contactvraag is afgehandeld.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *