Klachtenformulier

Heb je een klacht over onze dienstverlening bij UBR Personeel, aarzel niet en laat het ons weten.

Wij gaan graag met je in gesprek om samen tot een oplossing te komen. Dien jouw klacht in via het klachtenformulier of via een e-mail bij het Klantcontactcentrum van UBR Personeel: contactecop@rijksoverheid.nl.

Bel je liever? Neem contact met 1 van de adviseurs van het Klantcontactcentrum: 070 700 05 23 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur).

Klachtenformulier

Aanspreekvorm
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht in behandeling te nemen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij hebben uw gegevens nodig om u in contact te brengen met de juiste klachtfunctionaris van UBR.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden gedeeld met de medewerker van UBR die uw klacht in behandeling neemt. Persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Het Klantcontactcentrum van UBR Personeel bewaart uw gegevens niet. De medewerker van UBR Personeel die uw klacht behandelt verwijdert uw gegevens nadat de klacht is afgehandeld.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Hoort bij