Tussenstand activiteiten en resultaten Programma Samenwerking Rijk Noord

Het programma SRN is in 2018 opgavegericht gestart om samen met de Noordelijke Rijksdiensten de ambitie om regionaal samen te werken op personele capaciteit te verwezenlijken. Een aantal activiteiten hebben al resultaat opgeleverd en van een aantal zullen de eerste effecten merkbaar worden in de loop van 2019.

Tijd voor een tussenstand: wat hebben we het afgelopen jaar bereikt, waar staan we nu en hoe gaan we verder?