Webinar 4 oktober 2021 - duurzame informatiehuishouding

Hoogleraar Archiefwetenschap Charles Jeurgens (Universiteit van Amsterdam) en Olaf Andersen (hoofdinspecteur en plaatsvervangend directeur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed) gaan tijdens dit webinar in op de vraag: wat maakt informatiehuishouding bij de overheid nu zo complex en wat is nodig om die informatie op orde te krijgen?

Webinar 4 oktober 2021 - duurzame informatiehuishouding