Video: Irene van Munster en Ninke Lansink Rotgerink aan het woord over UBR in 2015.

UBR gelooft in het gezamenlijk organiseren en bundelen van expertise binnen de Overheid. In het delen van kennis, kunde en capaciteit. Daarmee dalen de kosten en verhogen we samen de kwaliteit. In 2015 gaat UBR verder werken aan de verbinding met opdrachtgevers. Ook staan de actuele ontwikkelingen centraal, zoals Elias en het lage loonschalen beleid, het delen van kennis en meer focus op klantbeleving. We kijken uit naar de samenwerking.