Programma Flexpitality

Doelstelling Programma

In het programma Flexpitality ontwikkelen we 'seamless office journeys' in Rijkskantoren voor bezoekers en medewerkers. Toegankelijkheid, veiligheid, gastvrijheid en bewegingsvrijheid vormen hierbij de belangrijke speerpunten voor het bezoek aan- en het verblijf in Rijkskantoren. Belangrijk hierbij is dat dit beiden zo drempelloos en aangenaam mogelijk ervaren worden.

Wat is de aanpak van het programma Flexpitality?

Binnen het Rijk is veel kennis en technologie beschikbaar die samengebracht kunnen worden om deze 'seamless office journeys' te realiseren. Vandaar dat binnen dit programma gekozen is voor een integrale aanpak. Dit betekent dat projectteams samengesteld worden op basis van bestaande kennis en expertise als het gaat om data, technologie, processen en innovaties. Bij de samenstelling van de teams, kijken we over de grenzen van de organisatie heen en laten we de benodigde kennis en expertise slim samenkomen om innovaties te versnellen. De werkwijze is kort cyclisch, iteratief en transparant; hierdoor komen we versneld tot realisatie.

Welke kansen biedt Flexpitality?

Vertrekpunt binnen het programma is slim kennis en expertise te combineren om samen efficiënter en effectiever te werken. Dit gebeurt door Rijksbrede projecten en initiatieven samen te brengen die goed aansluiten bij de ontwikkeling van seamless office journeys. Tevens biedt de grote hoeveelheid data de mogelijkheid om binnen de seamless office journey, (near) real time inzicht te krijgen in de beleving van de huidige dienstverlening. Informatiegestuurd werken biedt hiermee dus kansen om meer pro-actief te werken aan dienstverlening op maat en om nieuwe dienstverleningsconcepten te ontwikkelen. Dit alles in combinatie met passend (nieuw) beleid, privacy by default en goede inbedding van nieuwe diensten in de staande organisatie.

"Het kan niet fout gaan, hooguit anders dan verwacht".

Haak aan en doe mee!

Ben je geïnteresseerd of geïnspireerd geraakt? Neem dan contact met ons op en haak aan! Flexpitality deelt graag kennis en expertise met jou en we horen ook graag jouw ideeën. Wie weet waar samenwerking ons naar toe leidt op het gebied van inspiratie en realisatie..?

Neem contact met ons op via flexpitality@rijksoverheid.nl of kijk op onze contactpagina.