Belastingdienst Tiberdreef Utrecht: op weg naar een ‘seamless office journey’

Op vrijdag 1 februari 2019 zijn bij de Belastingdienst locatie Tiberdreef in totaal 323 werkplekken en 17 overlegruimtes voorzien van sensoren voor het ‘near real-time’ meten van de bezetting van deze plekken. Door de plaatsing van deze sensoren wordt anonieme data verzameld die inzicht geeft in de bezetting van de werkomgeving. Dat inzicht helpt uiteindelijk om efficiënter gebruik te kunnen maken van huisvesting.

flexpitality 375x250

De sensoren registreren aan- of afwezigheid op basis van beweging. Er worden geen persoonsgegevens gebruikt. Ook de uitkomsten van deze metingen (data) hebben geen gevolgen voor de medewerkers. Deze data is puur bedoeld om op anonieme basis het gebruik en de bezetting van verschillende werkplekken te meten.

Deze pilot is een eerste stap voor een ‘seamless office journey’ in Rijkskantoren, wat zal bijdragen aan een prettig verblijf voor medewerkers en bezoekers aan een Rijkskantoor.
In Nederland zijn veel partijen in de markt met sensortechnologie voor gebouwen en kantoren bezig. Deze sensoren vormen een belangrijk onderdeel binnen ‘seamless office journey’ concepten. In dit kader worden sensoren geplaatst met de bedoeling om het gebruik van het gebouw en de kantooromgeving te meten. Dit past bij de doelstelling om binnen de Rijksoverheid meer informatiegestuurd te gaan werken.

De pilots maken onderdeel uit van het Ontwikkelbedrijf van UBR, programma Flexpitality, en worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Belastingdienst Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD). Voor meer informatie over het programma en de pilots of voor vragen kan je terecht op www.flexpitality.nl of via flexpitality@rijksoverheid.nl.