Over Flexpitality

Filosofie van Flexpitality

De filosofie van Flexpitality is om op slimme en snelle wijze te komen tot realisatie van projecten ten behoeve van seamless office journeys in Rijkskantoren. Projectteams die integraal zijn samengesteld met medewerkers van het Rijk en experts van binnen en buiten de overheid, moeten slim samenwerken bevorderen. Om snelheid en de realisatie van projecten te kunnen (be)houden ligt dan ook het mandaat binnen deze zelfsturende teams, waarbij de klant zelf onderdeel is van het projectteam. 

Kernwaarden van het programma

Mooie resultaten realiseren binnen Flexpitality vraagt om heldere communicatie, verwachtingen en een duidelijke stip op de horizon. Een aantal belangrijke kernwaarden staat dan ook centraal in de uitvoering van de projecten. Deze kernwaarden zijn:

  • De klant staat altijd centraal, technologie is faciliterend
  • 'Van, voor en door het Rijk' is de basis voor integraal samenwerken
  • Primair gebruik of hergebruik van bestaande kennis en technologieën
  • Een positieve businesscase als vertrekpunt voor iedereen
  • Think big, act small
  • Eenheid van taal als basis voor succesvol samenwerken

Organisatie van het programma

Flexpitality is een Rijksbreed opgezet programma binnen UBR|Ontwikkelbedrijf en is tevens onderdeel van de Innovatie- en kwaliteitsagenda Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (VBR). Opdrachtgever is directeur Inkoop- Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk (IFHR) van het directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens kent het programma een vaste stuurgroep waarin alle partners in vertegenwoordigd zijn die betrokken zijn in de uitvoering van de projecten. De stuurgroep heeft de verantwoordelijkheid om de projectteams optimaal te faciliteren en is tevens verantwoordelijk voor besluitvorming over vraagstukken binnen het programma. Daarnaast zullen zij daar waar nodig interbestuurlijke bruggen bouwen ten behoeve van programma overstijgende vraagstukken en beschikbaar stellen van resources.

"Het programma Flexpitality is een versneller voor het oplossen, realiseren en implementeren van (innovatie) vraagstukken omtrent het verbeteren van de seamless office journey in Rijkskantoren".

Haak aan en doe mee!

Ben je geïnteresseerd of geïnspireerd geraakt? Neem dan contact met ons op en haak aan! Flexpitality deelt graag kennis en expertise met jou en we horen ook graag jouw ideeën. Wie weet waar samenwerking ons brengt op het gebied van inspiratie en realisatie..?

Neem contact met ons op via flexpitality@rijksoverheid.nl of kijk op onze contactpagina.