I-Flow

I-Flow is een initiatief van het programma Versterking HR-ICT Rijksdienst om geschikte collega’s binnen het Rijk of toekomstige rijkscollega’s om- of bij te scholen tot ICT’er. Vanuit de regionale vraag van de rijksorganisaties zoekt I-Flow geschikte kandidaten die gedurende 4 tot 6 maanden in een leer- of leerwerktraject groepsgewijs worden opgeleid tot ICT’er op hbo-niveau. Bij een leerwerktraject zijn de I-Flowkandidaten direct deeltijds werkzaam binnen de rijksorganisatie en brengen zij opgedane kennis in de praktijk.

I-Flow biedt regionaal om- en bijscholingen aan voor ICT-functies waar rijksorganisaties behoefte aan hebben. Door eerder georganiseerde opleidingen ‘mee te nemen’ naar een andere regio, wordt een portfolio van om- en bijscholingen opgebouwd. Als de belangstelling voor een opleiding in een regio groot genoeg is, start I-Flow de groepsgewijze om- of bijscholing. Per opleiding regisseert I-Flow de werving, selectie, matching en opleiding van kandidaten.

Deelnemen als I-Flowkandidaat >>

Deelnemen als rijksorganisatie >>