Hoger Onderwijs en het Rijk werken samen aan beter digitaal Nederland

I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs is een uniek samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en het hoger onderwijs op het gebied van IT. Het I-Partnerschap gaat een belangrijke bijdrage leveren aan een snelle, veilige, en betrouwbare digitale dienstverlening voor burgers en bedrijfsleven, nu en in de toekomst. Dit doordat het Rijk en het hoger onderwijs als partners samenwerken aan innovatieve oplossingen voor urgente maatschappelijke digitaliseringsvraagstukken.

I-Partnerschap
© Fontys Hogescholen

I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs

Allernieuwste kennis

Om een snelle, veilige, en betrouwbare digitale dienstverlening voor burgers en bedrijfsleven te realiseren, werkt het I-Partnerschap aan een rijksbrede samenwerking met het hoger onderwijs. In onder andere fieldlabs en met gezamenlijke onderzoeksprojecten worden digitaliseringsvraagstukken met de allernieuwste kennis aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan een dagelijkse uitdaging voor rijksorganisaties: het wapenen tegen cybercriminaliteit voor bescherming van online persoonsgegevens.

Voordelen voor beide partijen

De digitaliseringsvraagstukken van individuele rijksdiensten vormen de basis van het I- Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs dat voor beide partijen voordelen heeft. Het partnerschap versterkt de kennispositie van de overheid op relevante thema’s, vergroot de instroom van jonge IT-talenten en creëert een aanbod voor om- en bijscholing van bestaande rijksmedewerkers. Het hoger onderwijs krijgt op haar beurt toegang tot meer interessante maatschappelijk relevante praktijkopdrachten en onderzoeken.

Slimme verbindingen

Een landelijke taskforce met regiomanagers en hoger-onderwijs-managers zorgt voor de ingangen bij beide samenwerkingspartners en smeedt slimme verbindingen. Door deze samenwerking bovendien rijksbreed aan te pakken krijgen we als Rijksoverheid veel beter inzicht in welke gemeenschappelijke vraagstukken er bij verschillende rijksorganisaties leven, en voorkomen we dubbel werk. Zo werken de Rijksoverheid en het hoger onderwijs samen aan een beter digitaal Nederland.

Ben je geïnteresseerd?

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van samenwerking tussen de Rijksoverheid en het hoger onderwijs op het gebied van IT? Stuur een mail naar ipartnerschap@rijksoverheid.nl.