Contact I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs

Het programmateam van I-Partnerschap helpt om digitaliseringsvraagstukken te vertalen naar goede opdrachten voor het onderwijs en zorgt voor een match met hogescholen en universiteiten. Het team heeft een groot netwerk binnen hoger onderwijs en Rijk, helpt bij de formulering van vragen en smeedt slimme verbindingen.

Wil je weten wat het I-Partnerschap voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met de Taskforce I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs, of neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Ik werk bij/in *
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je vraag in behandeling te nemen. Je informatie wordt niet met derden gedeeld

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij hebben je gegevens nodig om je vraag te kunnen beantwoorden.

Op welke manier worden je gegevens verwerkt?

Je gegevens worden alleen gedeeld binnen het team van I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs. Persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren we je gegevens?

De adviseur van I-Partnerschap zal je in het eerste contact vragen om toestemming voor het bewaren van je gegevens. Mocht je geen behoefte hebben aan verdere samenwerking met het I-Partnerschap, dan zullen we je gegevens uit onze systemen verwijderen

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Voor algemene vragen over het programma kun je contact opnemen met de programmamanagers:

Cocky de Wolf
M: 06-81 51 71 08

Marc-Jan Kraaijenzank
M: 06-53 92 92 03

Heb je interesse in de ontwikkelingen van het I-Partnerschap in jouw regio? Je kunt dan terecht bij een van onze regionale kennismakelaars.

Regio West

Floor Kloosterman (Rijksoverheid)

Regio Midden

Luciƫnne Wijgergangs (Hoger onderwijs)
Konstant Vossen (Rijksoverheid)

Regio Oost

Peter Koburg (Hoger onderwijs)
Marc-Jan Kraaijenzank (Rijksoverheid, tijdelijk)

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag