Intentieverklaring I-Partnerschap Rijksoverheid en Hoger Onderwijs

Nederland wil de beste digitale overheid van de wereld zijn, met de nieuwste online mogelijkheden voor onze samenleving. Dat kan alleen wanneer overheid, hogescholen en universiteiten samenwerken op dit gebied. Die vaste samenwerking is er nu: het I-Partnerschap Rijksoverheid en Hoger Onderwijs.