Internationale mastercursus Data Science in Leiden werkt aan datavraagstukken Rijk

Het Leiden Center of Data Science, een initiatief van de universiteit Leiden, is dit schooljaar gestart met een hernieuwde mastercursus data science voor internationale masterstudenten. Mustafa Kedilioglu, project-/programmamanager I-Interim Rijk, heeft met professor Mirjam van Reisen, hoogleraar Computing for Society, meegedacht over de opzet en structuur van deze mastercursus.

Studenten uit verschillende disciplines zoals computerwetenschap en wiskunde, hebben in de periode van september tot november aan diverse datavraagstukken gewerkt, waaronder die van de Tweede Kamer. De masterstudenten presenteerden begin november de uitwerking van de data-concepten aan gasten uit onder meer het UBR I-Ecosysteem en de Tweede Kamer.

Inzicht in vraagstukken Rijk

Mustafa heeft als projectmanager van de pilot ‘Datavisualisatie en Datadashboards’ bij de Tweede Kamer vraagstukken ingebracht. Dit project draait om grote hoeveelheden informatie voor Kamerleden toegankelijker te maken om hiermee de informatiepositie van Kamerleden te helpen versterken om hun controlerende taak uit te voeren. Mustafa: ‘Door dit soort cases uit de praktijk te behandelen krijgen de studenten inzicht in data science-vraagstukken die bij het Rijk en de Tweede Kamer spelen.’ De projectmanager assisteerde als expert vanuit de praktijk van het Rijk bij de colleges van professor Mirjam van Reisen.

Marc-Jan Kraaijenzank: ‘Samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs biedt voor het Rijk en hoger onderwijs veel voordelen’

Marc-Jan Kraaijenzank, projectmanager bij UBR voor het I-Partnerschap Rijksoverheid en Hoger Onderwijs, juicht dit soort samenwerkingen toe. ‘Deze mastercursus data science is een mooi voorbeeld van samenwerkingen met het hoger onderwijs die we met een taskforce rijksbreed gaan aanjagen. Het Rijk staat voor complexe en urgente digitaliseringsvraagstukken, terwijl de hiervoor benodigde expertise steeds schaarser wordt. Door gericht samen te werken met het hoger onderwijs op specifieke digitaliseringsthema’s neemt de kennis bij de Rijksdienst toe en willen we ook de instroom van jong talent positief beïnvloeden. Tegelijkertijd kunnen de studenten, promovendi en postdocs aan maatschappelijk heel relevante opdrachten werken bij de grootste ICT-werkgever van Nederland. Dat is een win-win situatie.’

Marc-Jan Kraaijenzank

Professor Mirjam van Reisen ziet een ander belangrijk pluspunt in de samenwerking met het Rijk: ‘Oriëntatie op de arbeidsmarkt is een expliciet doel van de Universiteit Leiden. Door deze oriëntatie kan het opleidingsaanbod beter afgestemd worden op de behoefte van de markt en weten studenten waar ze na hun opleiding terecht kunnen.’ Volgens Van Reisen zijn er voor het Rijk volop kansen voor meer samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van stages en onderzoek. ’De nieuwe generatie heeft ook dienstbaarheid en betekenisvol zijn hoog staan. Zo willen studenten bijvoorbeeld graag weten wat algoritmes in het publieke belang doen.’ Mirjam benadrukt dat het ook het belang van Universiteit Leiden is om studenten ‘af te leveren die betekenisvol kunnen opereren in de samenleving’.

Onbekend maakt onbemind

Volgens Marc-Jan is het bedrijfsleven vaak al veel eerder en meer in beeld bij veelgevraagde IT-vakgebieden in het hoger onderwijs. ‘We missen daarmee als overheid kansen. Onbekend maakt onbemind en dat beperkt de toestroom van jong talent bij de Rijksoverheid.’ De Rijksoverheid en het hoger onderwijs willen als partners gaan samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs. Urgente digitaliseringsvraagstukken van het Rijk vormen hiervoor de basis. In fieldlabs, via praktijkopdrachten, korte en langer lopende onderzoeksprojecten worden deze vraagstukken aangepakt. Marc-Jan: ‘Zo willen we de kennispositie van de overheid op relevante thema’s zoals bijvoorbeeld data science versterken, en de instroom van jonge IT-talenten vergroten. Ook is het van belang om een aanbod te creëren voor om- en bijscholing van bestaande rijksmedewerkers, want zij beschikken lang niet altijd over de laatste benodigde kennis.’

Mustafa Kedilioglu: ‘Een gastdocentschap houdt je scherp.’

Volgens Marc-Jan is het gastdocentschap van Mustafa een van onderdelen waarmee het Rijk het hoger onderwijs kan helpen. ‘Het draagt eraan bij dat studenten met interessante maatschappelijke vraagstukken aan de slag kunnen gaan. Dit levert waardevolle inzichten en informatie op voor de studenten en ook voor de overheid. Dit soort docentschappen van het Rijk willen we zeker ook promoten en verder aanjagen.’ Mustafa: ‘Naast dat het heel nuttig is, is het is ook leuk om gastcolleges te geven, en om met professor Mirjam van Reisen en met studenten samen te werken. Ik leer hier ook weer van, vooral van de vragen die studenten stellen. Deze blik naar buiten is waardevol, het geeft ons nieuwe inzichten en kan ons helpen goede antwoorden te vinden op digitaliseringsvraagstukken van het Rijk, nu en in de toekomst.’

Heb je of heeft jouw organisatie digitaliseringsvraagstukken waarbij je graag gebruikmaakt van de laatste expertise vanuit het hoger onderwijs? Of werk je al samen met het hoger onderwijs op het gebied van IT en wil je de samenwerking verder versterken en verduurzamen? Neem dan contact op via: samenwerkingHO-Rijk@rijksoverheid.nl