Taskforce I-Partnerschap Rijksoverheid – Hoger Onderwijs is compleet en gestart

De Taskforce van het I-Partnerschap-programma is volledig ‘bemenst’ en de medewerkers staan klaar om digitaliseringsvraagstukken bij rijksorganisaties te koppelen aan onderzoekers, docenten en studenten binnen het hoger onderwijs. De Taskforce bestaat uit transitiemanagers die werkzaam zijn bij de Rijksoverheid en het hoger onderwijs en is verdeeld over de regio’s West, Midden en Oost.

Het I-Partnerschap jaagt structurele, rijksbrede samenwerking aan tussen de Rijksoverheid en hogescholen en universiteiten. Via de samenwerking tussen beide partners wil het programma de kennispositie van de overheid op IT verhogen en de instroom van jong talent vergroten. Doordat het hoger onderwijs en rijksorganisaties gaan samenwerken aan maatschappelijke digitaliseringsvraagstukken levert het I-Partnerschap bovendien een belangrijke bijdrage aan een snelle, veilige en betrouwbare dienstverlening voor burgers en bedrijfsleven.

Kansrijke samenwerkingen

De transitiemanagers van het I-Partnerschap zijn in duo’s per regio aan de slag. Ze peilen actief bij rijksorganisaties welke digitaliseringsvraagstukken spelen en of deze vraagstukken geschikt zijn om in samenwerking met het hoger onderwijs aan te pakken. Raoul Zonnenberg, transitiemanager ‘Rijksoverheid’ regio Oost, vertelt enthousiast: 'Met zeven hbo’s en vijf wo-instituten komen de digitale wijzen uit het oosten. Gecombineerd met de grote hoeveelheid aan rijksonderdelen in het gebied van Groningen tot Maastricht kan dat niet anders dan mooie samenwerkingen opleveren.’ Samen met transitiemanager ‘hoger onderwijs’ regio Oost, Peter Koburg, verkent Raoul kansrijke partnerschappen met de hoger-onderwijsinstellingen in de regio.

fontys

De Taskforce smeedt slimme verbindingen

De Taskforce weet de weg, helpt rijksorganisaties bij de formulering van vragen en smeedt slimme verbindingen. Deze verbindingen legt de Taskforce ook tussen collega-overheden door de onderlinge kennisuitwisseling te stimuleren en ondersteunen. Floor Kloosterman, transitiemanager ‘Rijksoverheid’ regio West: 'Ons netwerk geeft volop kansen voor innovatieve inzichten en oplossingen.’ Transitiemanager ‘hoger onderwijs’ regio Midden, Luciënne Wijgergangs: 'Het hoger onderwijs en de Rijksoverheid maken samen het verschil!’

De Taskforce I-Partnerschap geeft toegang tot de allerlaatste kennis en de nieuwste generatie IT-talent van het hoger onderwijs. Op haar beurt krijgt het onderwijs meer maatschappelijk relevante praktijkopdrachten en onderzoeken. Met gezamenlijke onderzoeksprojecten in onder andere innovatielabs werken overheidsmedewerkers, studenten en onderzoekers samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke digitaliseringsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan een dagelijkse uitdaging voor rijksorganisaties: het wapenen tegen cybercriminaliteit voor bescherming van persoonsgegevens.

Wil je weten wat het I-Partnerschap voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met de Taskforce I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs of kijk op www.ipartnerschap.nl