Staatssecretaris Knops en koepelvoorzitters hoger onderwijs tonen commitment I-Partnerschap

Door de coronacrisis heeft het even op zich moeten laten wachten: de ondertekening van de intentieverklaring voor het I-Partnerschap, het structurele samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en het hoger onderwijs op het gebied van IT. In de verklaring scharen Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Pieter Duisenberg, voorzitter van VNSU (Vereniging van Universiteiten), en staatssecretaris Raymond Knops zich met een stevig commitment achter dit I-Partnerschap.

Was deze ondertekening eerder gepland tijdens het congres ‘IT Connects Us’, nu gebeurt het alsnog, maar digitaal en op afstand. Beide koepelvoorzitters en staatssecretaris Knops zetten deze week hun handtekening onder de intentieverklaring. De verklaring bekrachtigt de ambitie van de Rijksoverheid en het hoger onderwijs om via gezamenlijk onderzoek en onderwijs te werken aan digitaliseringsvraagstukken van de Rijksoverheid. Dat gebeurt in verschillende samenwerkingsvormen met een groot aantal hbo- en wo-studenten, onderzoekers, professoren, lectoren, docenten en ambtenaren. Inmiddels lopen er diverse samenwerkingsinitiatieven en zijn er vele in voorbereiding. Enkele voorbeelden hiervan zijn een onderzoeksamenwerking tussen de landelijke politie en het hoger onderwijs, en DUO die bezig is met de inrichting van een innovatielab voor blockchaintechnologie.

I-Partnerschap sluit aan bij iBestuur Congres 2020

Niet alleen de ondertekening van de intentieverklaring krijgt een alternatief. Verschillende workshops die in eerste instantie gepland waren voor het congres ‘IT Connects Us’, zijn straks te volgen tijdens het iBestuur Congres 2020 op vrijdag 11 september. Het I-Partnerschap sluit aan bij dit congres dat plannen heeft voor een 'anderhalvemetercongres' voor bestuurders en beslissers betrokken bij de I-overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Het thema is urgenter dan ooit: de i-overheid in tijden van crisis.

Win-win

Het I-Partnerschap biedt het Rijk toegang tot de allerlaatste kennis en de nieuwste generatie IT-talent van het hoger onderwijs. Op haar beurt krijgt het hoger onderwijs meer interessante maatschappelijke relevante praktijkopdrachten en onderzoeken. Met deze win-win levert het I-Partnerschap een belangrijke bijdrage aan een snelle, veilige en betrouwbare digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven, nu en in de toekomst. Het partnerschap versterkt de kennispositie van de overheid op relevante thema’s, vergroot de instroom van jonge IT-talenten en creëert een aanbod voor om- en bijscholing van bestaande rijksmedewerkers.

Wil je weten wat het I-Partnerschap voor jou kan betekenen? Neem contact op met de Taskforce of kijk op www.ipartnerschap.nl, of bekijk de film.