Partnerschap met Rijk en IT-onderwijs, hoe gaat dat?

Een langdurige relatie met hogescholen en universiteiten biedt de Rijksoverheid kansen voor slimmere digitale dienstverlening. Het IT-onderwijs heeft op zijn beurt baat bij maatschappelijk relevante digitaliseringsvragen vanuit het Rijk. Maar hoe begin je die samenwerking en in welke vorm? Het I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs denkt mee met beide partijen en helpt bij het opbouwen van een structureel samenwerkingsverband op IT-gebied.

Peter Koburg en Konstant Vossen maken allebei deel uit van het team van I-Partnerschap. De eerste is afkomstig van de HAN University of Applied Sciences, de tweede heeft een achtergrond bij de Rijksoverheid. Hun rol: het aanjagen en versterken van de samenwerking tussen beide werelden op het gebied van IT en technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie, data, cybersecurity en 5G. Dat gebeurt bewust in duo’s - een ’verbinder’ uit het onderwijs en vanuit het Rijk - en verspreid over de regio’s Noord en Oost, Midden en West.

Lijntjes leggen

‘‘Als duo werk je nauw samen’’, zegt Peter Koburg, werkzaam in regio Oost. ‘‘De een boort zijn of haar netwerk aan bij hogescholen en universiteiten en legt daar interessante initiatieven of vraagstukken uit de Rijksoverheid neer. De ander probeert binnen het Rijk relevante contacten erbij te betrekken. Dat gaat om een heel netwerk van personen, van docenten, hoogleraren, lectoren en stagecoördinatoren tot IT-managers en chief information officers bij rijksorganisaties. Met allemaal probeer je een lijntje te leggen.’’

‘‘Het gaat ook om vertrouwen winnen,’’ vult Konstant Vossen aan. Samen met collega Lucienne Wijgergangs neemt hij regio Midden voor zijn rekening. Bij rijksorganisaties komt hij veel enthousiasme tegen over samenwerking met IT-onderwijs, maar ook voorzichtigheid: onbekend maakt onbemind. ‘‘Daarom denken we graag mee over de kansen van digitalisering voor hun specifieke taken en wat voor hen passende vormen van samenwerking zijn. Het begint altijd met de vraag welke IT-gerelateerde vraagstukken binnen de eigen organisatie spelen.’’

bibliotheek TU Delft studenten

Begin laagdrempelig

‘‘Maak het niet te ingewikkeld en begin klein’’, zou Koburg willen meegeven. ‘‘Kies bijvoorbeeld een vraagstuk dat intern niet van de grond komt en leg dat als opdracht voor aan een groepje studenten. Komt uit zo’n kleine opdracht niet helemaal wat je had verwacht, dan is er niks mee verloren, hooguit een paar uur aan briefing en begeleiding. Maar zo doe je wel laagdrempelig ervaring op met elkaar en leg je de bodem voor een duurzame relatie, die verder gaat dan het enthousiasme van een enkele contactpersoon.’’

Een tweede advies aan de rijksorganisaties: boor de nieuwste IT-kennis aan! Vossen: ‘‘Het hoger onderwijs loopt ver vooruit op de overheid. Benut die frisse blik van studenten bij de eigen digitaliseringsvragen. En kijk ook naar elkaar. Veel rijksonderdelen - hoe verschillend ook - blijken toch vaak identieke vragen te hebben. Dan is het interessant om te kijken of je gezamenlijk kunt optrekken in een multidisciplinaire samenwerking. Als I-Partnerschap proberen we die verbindingen te leggen en te koppelen aan een passende onderwijsinstelling. Hbo en universitair onderwijs kunnen elkaar daarbij vaak prachtig aanvullen.’’

Koburg geeft een voorbeeld: ‘‘Een universiteit kan een vernuftig nieuw wiskundig algoritme bouwen, maar voor de toepassing ervan heb je hbo’ers nodig: wat kun je ermee doen en waar moet je dan rekening mee houden?’’

‘‘Het advies aan rijksorganisaties: boor de nieuwste IT-kennis aan!’’

Partnerschap 2.0

Voor zowel hogescholen als universiteiten geldt dat ze graag willen investeren in een duurzame samenwerking. Partnerschap 2.0 zoals Konstant Vossen het noemt. Meedenken over de maatschappelijke vraagstukken van rijksoverheden, iets nieuws toevoegen en kijken hoe ze die actuele thema’s in hun eigen opleidingsprogramma kunnen opnemen. Ook zijn ze bereid een (groot) deel van de begeleiding van studenten op zich te nemen bij meerjarige onderzoeksopdrachten. Maar onderwijs is niet hetzelfde als bedrijfsleven, benadrukt Koburg. ‘‘Het blijft een leerervaring voor de deelnemende studenten. De uitkomsten zijn vooraf dan ook niet 100% vast te leggen, maar de resultaten zijn vaak verbluffend!’’

IT-onderwijs en Rijk: 10x samenwerken

  1. Groepsopdrachten voor studenten
  2. Stage- en afstudeeropdrachten
  3. Innovatief en toegepast onderzoek
  4. Innovatielabs
  5. Minors/onderwijsprogramma
  6. Hackatons
  7. Betekenisvolle bijbanen bij het Rijk
  8. Bijdragen aan relevant onderwijs
  9. Research fellow of lector
  10. Opleidingen en trainingen

De brochure I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs benoemt de voordelen van samenwerken en geeft concrete praktijkvoorbeelden.

Ook interesse in samenwerking? Het team van I-Partnerschap gaat graag met je in gesprek!