‘Internet of things’ onderzoek je samen

Zelfsturende auto’s, operaties doen op afstand; het ‘internet van dingen’ heeft ongekende mogelijkheden. Het Do IoT Fieldlab (Delft on Internet of Things) onderzoekt, ontwikkelt en test wat wel en niet werkt. 5G speelt daarbij een belangrijke rol en brede samenwerking is het sleutelwoord, ook met de Rijksoverheid. Het I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs ondernam daarom een virtuele proefrit naar de TU Delft.

Om te beginnen: wat hebben 5G en IoT (het Internet of Things) met elkaar te maken? Als grote aantallen apparaten informatie uitwisselen via een draadloos netwerk, vraagt dat om supersnelle, betrouwbare verbindingen en een korte reactietijd. Zelfrijdende auto’s in een drukke straat moeten bijvoorbeeld snel kunnen communiceren met hun omgeving. Daar is 5G voor nodig, de nieuwste generatie mobiele communicatienetwerken.

Data en duurzame energie

“Het Do IoT Fieldlab test 5G in de praktijk”, vat programmamanager Lenneke de Voogd kort samen. “Dat doen we door gezamenlijk onderzoek en het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe IoT-applicaties. Het doel is te leren wat technisch kan, maar ook wat niet werkt. De ontwikkelingen gaan snel, er is nog weinig bekend over de mogelijkheden. Door toepassingen in de praktijk te verkennen, leren we ook meer over randvoorwaarden. Zoals veilige dataopslag van applicaties en het efficiënt en duurzaam omgaan met de energiebehoeften van IoT.”

5G-infrastructuur

Het fieldlab draait inmiddels een klein jaar. Bedrijven, gemeenten en overheden kunnen bij het lab terecht met concrete IoT-vraagstukken op het gebied van onder andere mobiliteit, landbouw, gezondheid, veiligheid en smart cities. Het lab werkt daarnaast aan de bouw van een ultramoderne technische 5G-infrastructuur voor de eigen testsites: Green Village (TU Delft Campus) en Unmanned Valley (het voormalige vliegterrein Valkenburg bij Katwijk). Lenneke de Voogd: “We willen een 5G-infrastructuur opzetten waar zowel wetenschappers, bedrijven en overheid als burgers en maatschappij wat aan hebben.”

“Niet op eigen wolkje zitten, maar maatschappelijke impact creëren”

De testsites worden gebruikt voor experimenten met prototypes en voor het simuleren van praktijksituaties. Fernando Kuipers, wetenschappelijk directeur van het Do IoT Fieldlab en verbonden aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: “Zelfsturende auto’s mogen nog niet de openbare weg op. Maar je wilt wel graag weten hoe mensen op straat reageren op een auto zonder bestuurder. Dat kun je daar nabootsen en veilig onderzoeken.”

IoT raakt alles

“Het Internet of Things raakt alles”, benadrukt hij. Van de nieuwe frequenties die nodig zijn voor nieuwe internetapparaten, een gebruikersvriendelijk ontwerp, databeveiliging tegen inbreuk van buitenaf tot de draadloze technologie achter 5G. Maar ook het belang om techniek en kennis in eigen hand (en land) te houden, speelt mee. Of de toestemming voor het gebruik en combineren van gegevens. “Het fieldlab is dus veel groter dan alleen expertise binnen de TU Delft. We werken regionaal en landelijk samen met andere onderwijsinstellingen en initiatieven op IoT-gebied, zowel ontwerpers, onderzoekers als gebruikers. En daarnaast met gemeenten, bedrijven, provincie en het Rijk. Bijvoorbeeld Economische Zaken als het gaat om de veiling van frequenties en Infrastructuur en Waterstaat rond zelfsturende auto’s. De input komt zo van meerdere kanten.”

In gesprek

Waarom is die brede samenwerking zo belangrijk? De Voogd: “Je kunt wel boordevol ideeën zitten, maar wat kun je er straks mee? Onderzoekers moeten niet op hun eigen wolkje zitten, maar maatschappelijk impact creëren. En dat betekent gesprekken aangaan over wat er nodig is, wat in de praktijk gebeurt en daarover meedenken.”

TU Delft, Rijk en het I-Partnerschap

De Rijksoverheid en TU Delft werken al op meerdere IT-thema’s samen. Dat varieert van gezamenlijke onderzoeksopdrachten tot gastlessen aan studenten informatica. De rol van het I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs is om een langdurige en rijksbrede samenwerking mogelijk te maken, bestaande initiatieven te versterken en rijksvraagstukken over hetzelfde thema te bundelen.

Een concrete opdracht is het opstellen van een rijksbrede onderzoeksagenda voor 5G en het Internet of Things (IoT). Met die onderzoeksvragen kunnen de TU Delft en andere gespecialiseerde onderwijsinstellingen vervolgens samen met de Rijksoverheid aan het werk. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft al interesse getoond in dit innovatielab en ook Defensie en Economische Zaken willen deelnemen aan het partnerschap.

Interesse?

Heeft je rijksorganisatie behoefte aan de nieuwste IT-kennis en aan praktisch onderzoek naar de toepassing van bijvoorbeeld IoT bij maatschappelijke taken? Of denkt jouw onderwijsinstelling graag mee over dit thema? Neem dan contact op met het I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs. Ons team helpt je graag verder binnen ons netwerk.