Vaste samenwerking op ‘I’ loont

Bij de opening van het iBestuur Congres op 11 september onderstreepte staatssecretaris Knops het belang van structurele samenwerking tussen Rijksoverheid en hoger onderwijs op IT-gebied. Wat levert die samenwerking op voor bijvoorbeeld Infrastructuur en Waterstaat? Madeleine Heuvelman en Inge Prins van het ministerie deelden hun ervaringen in een workshop: “Het Rijk staat te springen om IT-talent en de nieuwste IT-kennis. Met hulp van het I-Partnerschap bouwen we duurzame relaties op en maken we een inhaalslag.”

Het I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs was afgelopen week te gast op het digitale iBestuur Congres: met een workshop, een college over cybersecurity door professor Bibi van den Berg en uitgebreide aandacht in het plenaire programma. In de workshop ‘Het duurzame medicijn tegen IT-schaarste’ vertelden seniorbeleidsmedewerker Madeleine Heuvelman en haar HR-collega Inge Prins samen met drie collega’s van Infrastructuur en Waterstaat, KNMI en Planbureau voor de Leefomgeving, hoe ze als ministerie de samenwerking met het hoger onderwijs structureel oppakken met hulp van het I-Partnerschap.

Deelnemers iBestuur

Coproductie

De workshop was zelf ook een coproductie: met programmamanager Cocky de Wolf, die het doel en de insteek van het I-Partnerschap toelichtte, en met virtuele gastsprekers vanuit de universiteit Leiden, Utrecht Data School, KNMI en Planbureau voor de Leefomgeving. Waarom die interesse in een langdurige samenwerking op IT-vlak, wilde gespreksleider Marc-Jan Kraaijenzank weten, net als De Wolf programmamanager van het I-Partnerschap. En samenwerken met studenten is toch niet nieuw?

Leuk werk

“Voor Infrastructuur en Waterstaat geldt dat we te weinig kennis hebben op bepaalde IT-terreinen, zoals data, artificial intelligence (AI) en cyber”, zegt Madeleine Heuvelman. “Liever dan extern kennis in te huren, halen we jong talent binnen. In een duurzame samenwerking - met stagiairs, maar bijvoorbeeld ook via minoropdrachten in groepsverband - kunnen we laten zien hoe leuk het is om bij ons te komen werken in de toekomst.”
Groepsopdrachten kunnen een interessante vorm zijn om digitaliseringsvragen op te pakken die door gebrek aan capaciteit blijven liggen. Zo denken minorstudenten voor een langere periode mee over een AI-systeem dat aan de hand van camerabeelden storingen van bijvoorbeeld bruggen kan voorspellen. Ook dragen studenten bij aan innovatie door beschikbare data te inventariseren en na te denken over de toepassing daarvan.
Inge Prins: “Ons departement heeft studenten en hoger onderwijs veel te bieden qua interessante onderwerpen. We hebben bijvoorbeeld al regelmatig IT-studenten die bij ons stagelopen, maar dat kwam niet altijd voort uit structurele relaties met het onderwijs. Die zijn we nu aan het opbouwen met het I-Partnerschap.”
 

’’Groepsopdrachten zijn goede manier om vraagstukken op te pakken die intern blijven liggen’’

Vliegwiel

Het I-Partnerschap fungeert als vliegwiel voor die samenwerking, vinden Prins en Heuvelman. Het programmateam denkt mee over actuele digitaliseringsvragen, verbindt die met andere rijksorganisaties en lopende samenwerkingen en zoekt naar de juiste onderwijspartner. Vooral die kruisbestuiving en inhoudelijke helikopterview leidt tot mooie opdrachten en contacten die anders niet tot stand waren gekomen, beamen de andere sprekers in de ‘virtual room’. Structureel samenwerken op IT loont, vat Kraaijenzank dan ook samen aan het eind van de workshop.

Meer I-Partnerschap

Bekijk hier de online workshop over samenwerking en I-Partnerschap. Ook op LinkedIn vind je meer over het congres en over de variatie in samenwerkingsmogelijkheden.

Ook digitaliseringsvragen waar je graag de kennis vanuit hogeschool of universiteit op los zou willen laten? Of zoek je maatschappelijke relevante opdrachten voor je studenten? Neem dan contact op met het team van I-Partnerschap.

Uit de virtual room

Philippe Steeghs (KNMI): “We hebben al contacten met universiteiten, maar willen ook de band met hbo sterker maken.”
Arthur van Kan (Utrecht Data School): “Onderschat de kwaliteit niet van een groep samenwerkende studenten. Dat levert vaak verrassende en heel bruikbare resultaten op.”
Mostafa Mohammadi (I&W): “Het team van I-Partnerschap weet wat er speelt. Ze brengen je in contact met de juiste opleiding en vertalen je digitaliseringsvraag naar een goede praktijk- of onderzoeksopdracht.”